Now showing items 1-1 of 1

  • Využití 3D skeneru v tvorbě modelů elektrických strojů 

    Ječmínek, Tomáš
    Předložená práce se zabývá konkrétním případem aplikace 3D skeneru ZScanner 800. V bakalářské práci byla změřena geometrie ventilátoru asynchronního motoru. Tato geometrie byla následně upravena pomocí programu Geomagics. ...