Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh odpojovače na vysoké napětí 

    Hrubý, Radek
    Práce je zaměřena na návrh odpojovače na vysoké napětí. Je proveden krátký teoretický rozbor stavebních směrnic přístroje. Navazuje návrh izolačního systému přístroje podle empirických vzorců. V dalším je rozebráno dimenzování ...