Show simple item record

USING OF LIGHT-PERMEABLE MATERIALS IN BUILDING STRUCTURES

dc.contributor.authorBoháček, Adamcs
dc.contributor.authorBrandtner, Michalcs
dc.date.accessioned2021-08-17T14:55:30Z
dc.date.available2021-08-17T14:55:30Z
dc.date.issued2021-01-31cs
dc.identifier.citationCzech Journal of Civil Engineering. 2021, vol. 6, issue 2, p. 13-20.en
dc.identifier.issn2336-7148cs
dc.identifier.other168872cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201023
dc.description.abstractTento článek shrnuje poznatky o novince na poli stavebnictví – světlopropustném betonu. Koncept betonu se světlopropustnými prvky se poprvé, v dobře proveditelné formě, objevil v maďarsku pod obchodním názvem LiTraCon. Jedná se o betonové dílce, v nichž jsou jako světlopropustné prvky využity skleněná optická vlákna. Dále pak zmiňuje český betonový výrobek, LiCrete, u kterého je využito mřížky ze světlopropustného UV stabilního plexiskla. V závěru článku je pak popsán experiment, při kterém se autor článku pokusil zhotovit vzorky světlopropustného betonu, a to za použití tyčinek z optického skla a optických vláken.cs
dc.description.abstractThis article summarizes knowledge about a novelty in the field of construction – light-transmitting concrete. The concept of concrete with light-transmitting elements first appeared in a well-feasible form in Hungary under the trade name LiTraCon. These are concrete parts in which glass optical fibers are used as light-transmitting elements. He also mentions a Czech concrete product, LiCrete, which uses a grid of light-transmitting UV stable plexiglass. At the end of the article, an experiment is described in which the author of the article tried to make samples of light-transmitting concrete using optical glass rods and optical fibers.en
dc.formattextcs
dc.format.extent13-20cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherCzech Journal of Civil Engineeringcs
dc.relation.ispartofCzech Journal of Civil Engineeringcs
dc.relation.urihttps://doi.org/10.51704/cjce.2020.vol6.iss2.pp13-20cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectLiTraConcs
dc.subjectLiCretecs
dc.subjectsvětlopropustný betoncs
dc.subjectoptická vláknacs
dc.subjectoptické sklocs
dc.subjectLiTraCon
dc.subjectLiCrete
dc.subjectlight-transmitting concrete
dc.subjectoptical fibers
dc.subjectoptical glass
dc.titleVYUŽITÍ SVĚTLOPROPUSTNÝCH MATERIÁLŮ VE STAVEBNÍCH KONTRUKCÍCHcs
dc.title.alternativeUSING OF LIGHT-PERMEABLE MATERIALS IN BUILDING STRUCTURESen
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
sync.item.dbidVAV-168872en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.08.17 16:55:30en
sync.item.modts2021.08.17 16:14:13en
dc.coverage.issue2cs
dc.coverage.volume6cs
dc.identifier.doi10.51704/cjce.2020.vol6.iss2.pp13-20cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2336-7148/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International