Show simple item record

Pravděpodobnostní návrh a hodnocení životního cyklu sloupu z odstřeďovaného betonu

dc.contributor.authorŠtěpánek, Petrcs
dc.contributor.authorLaníková, Ivanacs
dc.contributor.authorŠimůnek, Petrcs
dc.date.accessioned2021-08-18T10:53:20Z
dc.date.available2021-08-18T10:53:20Z
dc.date.issued2015-12-15cs
dc.identifier.citationAdvances in Engineering Research. 2015, vol. 19, p. 76-81.en
dc.identifier.isbn978-94-6252-144-5cs
dc.identifier.issn2352-5401cs
dc.identifier.other119694cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201026
dc.description.abstractThis contribution compares concrete structure design results obtained via the partial reliability factor method and using a probability-based method. The Monte Carlo simulation method, modified by the Latin Hypercube Sampling method, was used to calculate the reliability of a designed structure. Economic and ecological aspects (acquisition costs, CO2 and SO2 emissions and embodied energy associated with the concrete member through the production, utilization and demolition stages of its life cycle) were taken into account when assessing the quality of the design. An example of a designed structure – a prestressed spun concrete pole manufactured from reinforced concrete – is presented.en
dc.description.abstractTento příspěvek porovnává výsledné návrhy betonové konstrukce získané pomocí metody dílčích součinitelů a metodou založenou na pravděpodobnostní bázi. K výpočtu spolehlivosti v navrhované konstrukce byla použita simulace Monte Carlo modifikovaná Latin Hypercube Sampling. Ekonomické a ekologické aspekty (pořizovací náklady, CO2 a SO2 a vázaná energie spojená s výrobou, využitím a demoliční fází životního cyklu betonového prvku) byly vzaty v úvahu při posuzování kvality návrhu. Je prezentován příklad - předpjatý betonový sloup z odstžeďovaného betonu.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent76-81cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherAtlantis Presscs
dc.relation.ispartofAdvances in Engineering Researchcs
dc.relation.urihttp://www.atlantis-press.com/php/pub.php?publication=icsmme-15cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/cs
dc.subjectConcrete Structureen
dc.subjectReinforced Concreteen
dc.subjectProbability Based Designen
dc.subjectEnvironmental Aspectsen
dc.titleProbability-Based Design and Life Cycle Assessment of a Spun Concrete Poleen
dc.title.alternativePravděpodobnostní návrh a hodnocení životního cyklu sloupu z odstřeďovaného betonucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
sync.item.dbidVAV-119694en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.08.18 12:53:20en
sync.item.modts2021.08.18 12:14:44en
dc.coverage.volume19cs
dc.identifier.doi10.2991/icsmme-15.2015.18cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2352-5401/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International