Show simple item record

Posouzení rozsáhlých projektů na základě analýzy nákladů a přínosů

dc.contributor.authorKorytárová, Janacs
dc.contributor.authorPískatá, Petracs
dc.date.accessioned2021-08-19T14:55:00Z
dc.date.available2021-08-19T14:55:00Z
dc.date.issued2015-10-07cs
dc.identifier.citationProcedia Computer Science. 2015, vol. 64, issue 1, p. 736-743.en
dc.identifier.issn1877-0509cs
dc.identifier.other118766cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201059
dc.description.abstractCBA is a very important and strong tool for economic effectiveness evaluation of public investment projects. The outputs (NPV, IRR and BCR) are dependent on correctly set input data. As has been proved recently, an inaccuracy in forecast occurs very often. This paper deals with analysis of particular benefits, which help to create the total benefit for evaluation of road infrastructure projects and megaprojects based on CBA according to the Czech methodology. Moreover, it considers the overall inaccuracy of the project regarding the partial inaccuracies and their shares. Monte Carlo simulation has been applied in order to determine the share of particular benefits and the closest similar probability distribution of these shares to the total benefit of the project. Research results have confirmed that the largest share and the most severe inaccuracy in the total benefit is represented by savings in travel time costs. They have revealed that the share of this benefit has the logistic probability distribution with mean of about 77% and 20.72% of standard deviation. The inaccuracies of the particular benefits have been studied in international research. As a result, very large differences were found. That means that there is still a large space for exploration.en
dc.description.abstractCBA je velmi důležitým a silným nástrojem pro ekonomické hodnocení efektivnosti investičních projektů veřejných. Výstupy (NPV, IRR a BCR), jsou závislé na správně stanovených vstupních dat. Jak již bylo v nedávné době ukázalo, nepřesnost v prognóze vyskytuje velmi často. Tento článek se zabývá analýzou konkrétních výhod, které pomáhají vytvořit celkový přínos pro hodnocení silniční infrastruktury projekty a megaprojects na základě analýzy nákladů a přínosů podle metodiky České. Kromě toho se považuje za celkovou nepřesnosti Projekt týkající se dílčích nepřesnosti a jejich podílů. Simulace Monte Carlo byla použita pro určení podílu jednotlivých dávek a nejbližší podobné pravděpodobnost rozdělení těchto akcií v celkovém prospěch projektu. Výsledky výzkumu potvrdily, že největší podíl a nejvíce závažné nepřesnosti v celkovém prospěchu je zastoupena úsporami v nákladech cestovních časů. Ty ukázaly, že podíl této dávky má logistické rozdělení pravděpodobnosti s průměrem okolo 77% a 20,72% směrodatné odchylky. K nepřesnosti Konkrétní přínosy, které byly studovány v mezinárodním výzkumu. V důsledku toho bylo zjištěno, že velmi velké rozdíly. To znamená, že tam je stále ještě velký prostor pro průzkum.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent736-743cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofProcedia Computer Sciencecs
dc.relation.urihttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915027374cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectRoad infrastructure projectsen
dc.subjectcost-benefit analysisen
dc.subjectbenefitsen
dc.subjectprobability distributionen
dc.subjectProjektech silniční infrastruktury a analýza nákladů a přínosů
dc.subjectpřínosy
dc.subjectrozdělení pravděpodobnosti
dc.titleAssessment of Large-Scale Projects Based on CBAen
dc.title.alternativePosouzení rozsáhlých projektů na základě analýzy nákladů a přínosůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
sync.item.dbidVAV-118766en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.08.19 16:55:00en
sync.item.modts2021.08.19 16:14:15en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume64cs
dc.identifier.doi10.1016/j.procs.2015.08.602cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1877-0509/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International