Show simple item record

Počítačové ocenění asperitní topologie horninových spojů

dc.contributor.authorFicker, Tomášcs
dc.contributor.authorMartišek, Daliborcs
dc.date.accessioned2021-08-20T10:52:08Z
dc.date.available2021-08-20T10:52:08Z
dc.date.issued2015-09-07cs
dc.identifier.citationProcedia Earth and Planetary Science. 2015, vol. 15, p. 125-132.en
dc.identifier.isbn978-80-970698-4-1cs
dc.identifier.issn1878-5220cs
dc.identifier.other120880cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201070
dc.description.abstractGrounds beneath large civil engineering structures (bridges, dams, tunnels) that are established in the terrain of rock discontinuities represent a risk of mechanical failure. The surface topology of joint surfaces strongly influences shear strength of these discontinuities. It is the asperities that mainly determine the surface topologies and the asperities are characterized by the so-called joint roughness coefficients. In geotechnical practice the joint roughness coefficients are often evaluated visually using ten standard two-dimensional profiles. The visual assessment is rather a subjective procedure but it may be replaced by a computer procedure. The present paper deals with a computerized assessment of joint roughness coefficients. For this purpose the Fourier formalism is employed and works as an expert system recognizing surface topologies.en
dc.description.abstractPodloží pod velkými inženýrskými stavbami (mosty, přehrady, tunely), které jsou usazené v terénu s horninovými diskontinuitami, představují riziko mechanického selhání. Povrchová topologie horninových spojů silně ovlivňuje smykové pevnosti těchto diskontinuit. Jsou to především asperity, které hlavně určují povrchovou topologii a tyto asperity jsou charakterizovány tzv. spojovými drsnostními koeficienty. V geotechnické praxi jsou spojové drsnostní koeficienty často určovány vizuálně pomocí standardních dvoudimenzionálních profilů. Vizuální posouzení je poněkud subjektivní postup, ale může být nahrazeno počítačovou procedůrou. Tato práce se zabývá počítačovým oceňováním spojových drsnostních keoficientů. Pro tento účel je použit Fourierův formalismus, který funguje jako expertní systém k rozpoznávání povrchové topologie.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent125-132cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofProcedia Earth and Planetary Sciencecs
dc.relation.urihttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878522015002945cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectRock jointsen
dc.subjectjoint roughness coefficientsen
dc.subjectFourier’s formalismen
dc.subjectindicators of surface topology.en
dc.subjectHorninové spoje
dc.subjectspojové drsnostní koeficienty
dc.subjectFourierův formalismus
dc.subjectindikátory povrchové topologie.
dc.titleComputer Evaluation of Asperity Topology of Rock Jointsen
dc.title.alternativePočítačové ocenění asperitní topologie horninových spojůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav fyzikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. ÚM-odbor počítačové grafiky a geometriecs
sync.item.dbidVAV-120880en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.08.20 12:52:08en
sync.item.modts2021.08.20 12:14:31en
dc.coverage.volume15cs
dc.identifier.doi10.1016/j.proeps.2015.08.031cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1878-5220/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International