Now showing items 1-8

Fourierův formalismus (1)
Fourier’s formalism (1)
Horninové spoje (1)
indicators of surface topology. (1)
indikátory povrchové topologie. (1)
joint roughness coefficients (1)
Rock joints (1)
spojové drsnostní koeficienty (1)