Recent Submissions

 • Realizace modulárního webového systému 

  Kašparec, Michal
  Tato bakalářska práce popisuje současnou koncepci PHP frameworků a jejich hlavní vlastnosti. Tvorbu redakčního systému s využitím propracovaného administračního rozhraní a přístupových práv. Je realizován modul pro záznam ...
 • Bezdrátový interface pro kontrolu digitálně řízených prvků 

  Halbich, Václav
  V této semestrální práci jsem se zabýval problematikou bezdrátového řízení digitálních prvků pomocí Bluetooth modulů. V první části práce jsou popsány komunikace po sběrnicích SPI, I2C, Up & Down a paralelní sběrnici. Dále ...
 • Současný stav a potenciál využití obnovitelných zdrojů v EU 

  Kubín, David
  Bakalářská práce s názvem Současný stav a potenciál využití obnovitelných zdrojů v EU poskytuje čtenáři detailní přehled o aktuálním a budoucím využití obnovitelných zdrojů energie v jednotlivých členských zemích Evropské ...
 • USB přepínač 

  Mrník, Martin
  Práca sa zaoberá opisom štandardu USB a princípom jeho fungovania, výhodami, nevýhodami a rôznymi možnosťami použitia. Čitateľovi ponúka bližší pohľad na procesy neviditeľné bežnému užívateľovi v priebehu inicializácie, ...
 • Metodologie auditu optických sítí 

  Štěpán, Petr
  Tato práce se zabývá shrnutím auditu optických systémů v rámci všech vrstev referenčního modelu ISO/OSI. Úvod práce se zaměřuje na zkoumání problematiky managementu řízení sítí, popisu modelu ISO/OSI a vysvětlení termínů ...
 • Laboratorní impulsní zdroj řízený procesorem 

  Chytil, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem impulzního laboratorního zdroje řízeného mikroprocesorem. Je složena ze třech modulů: řídící jednotky a dvojice stejných výkonových modulů. Každý z modulů je řízen mikrokontrolérem PIC řady 18. ...
 • Korekční předzesilovač s digitálně řízeným audio procesorem 

  Laník, Jakub
  Projekt se zabývá návrhem analogového nízkofrekvenčního korekčního předzesilovače, který využívá funkce digitálně řízeného integrovaného obvodu speciálně pro účely korekce frekvencí a přepínání vstupů. Celé zařízení je ...
 • Kohonenova síť 

  Kaňa, Michal
  V bakalářské práci je stručně popsána problematika umělých neuronových sítí, konkrétně poté samoorganizujících neuronových sítí a jejich využití. Práce se hlouběji věnuje problematice Kohonenovy samoorganizující sítě, ...
 • Adaptivní zostřování obrazu 

  Jakubíček, Roman
  Tato bakalářská práce je rozborem problému a technickou zprávou k vytvořenému programu pro zvýraznění obrazů. Hlavním cílem celého procesu zpracování obrazu je adaptivní zostřování dosažené aplikací prostorově variantního ...
 • Optické spoje a jejich vliv na přenos 

  Jaroš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného stavu možností spojování optických vláken. Nejprve se věnuji optickému přenosovému systému, podrobněji rozepisuji typy a vlastnosti jeho jednotlivých komponentů. ...
 • Stanovení parametrů křivky krevního tlaku pro řízení ventilace při anestézii u koní 

  Horský, Martin
  Předložená práce řeší problematiku sledování hemodynamických parametrů při umělé ventilaci při anestezii u koní. Výsledkem práce je rozšiřující modul pro aplikaci Datex-Ohmeda S/5 Collect, který z průběhu tlakové křivky ...
 • Konstrukce a návrh transformátorů 

  Smejkal, Vít
  Po úvodu do magnetismu se práce dále věnuje konstrukci transformátoru s jádrem EI. V ní je kladen důraz na výpočet jinak tabulkově udávaných údajů pro EI jádra z jejich rozměrů a z vlastností materiálu pro vinutí a jádro. ...
 • Vliv montáží na kvalitu datového přenosu 

  Šalplachta, Milan
  Obsahem této práce je teoretický a praktický rozbor přenosových vlastností kanálu strukturované kabeláže a stím související vliv montáže, který přímo ovlivňuje vlastnosti kanálu. Jednotlivé mezní hodnoty parametrů kanálu, ...
 • Využití snímků sítnice v biometrii 

  Bujnošková, Eva
  Rozpoznávání podle sítnice je velmi účinný a téměř neomylný nástroj pro identifikaci osob, díky svým výhodám může být použit v případech, kdy je třeba zajistit vysokou bezpečnost. Proces identifikace vychází z úspěšné ...
 • Základní vlastnosti polovodičových materiálů 

  Řihák, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá základními vlastnostmi polovodičových materiálů. Konkrétně je zaměřena na měření difúzní délky. Pro tento účel byly nastudovány různé metody pro její určení. Byl proveden výběr vhodné metody, ...
 • Mikrokontrolerem řízený měřič vnitřního odporu kondenzátorů 

  Giemza, Michal
  Předkládána práce popisuje návrh a realizaci měřiče vnitřního odporu kondenzátorů. V první části je probrána teoretická otázka vnitřního odporu kondenzátoru a je vybrána vhodná měřící metoda. Druhá část se zabývá návrhem ...
 • Využití kogenerace v rodinných domech 

  Pusztai, Radek
  V první části bakalářské práce je zpracován obecný pohled na problematiku kogenerace - společné výroby tepla a elektrické energie. Kromě technických a ekonomických aspektů jsou také zmíněny základní druhy provozu kogeneračních ...
 • Návrh laboratorní sestavy Synchronní digitální hierarchie 

  Hanzal, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo seznámení s problematikou pulzně kódové modulace a synchronní digitální hierarchie. Načerpané znalosti uplatnit v praxi na zařízení PCM30U a~zařízeních SDH firmy Marconi, které jsou v laboratoři ...
 • Řídicí jednotka pro IRC systém 

  Mališ, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídicího systému pro regulaci teploty v rodinném domě. Systém je navržen pro individuální vytápění jednotlivých místností a skládá se z jedné řídicí jednotky a několika termostatických ...
 • Současné možnosti komunikace přes elektrickou síť 

  Jedlička, Tomáš
  Táto práca je zameraná na spracovanie, zhrnutie poznatkov v oblasti PLC komunikácie a rozoberá súčasnú problematiku prenosu dát po silnoprúdových rozvodoch. V prvej časti práce sú spracované teoretické a technické informácie ...

View more