Now showing items 56-75 of 521

 • Databáze nahrávek pro detekci hlasové aktivity 

  Pelikán, Pavel
  Tato práce se zabývá detekcí řeči (VAD) a požadavky na vytvoření databáze. Byl vybrán jeden z existujících nástrojů na označkování nahrávek. Na základě získaných znalostí byla vytvořena databáze s izolovanými slovy, větami, ...
 • Datové úložiště SAN 

  Pružinský, Ján
  Cieľom tejto práce bolo oboznámiť sa s protokolom iSCSI a s jeho implementáciou do SAN siete. Na začiatku je teoretický rozbor dátového úložiska SAN, popis jeho jednotlivých častí, k čomu slúži a jeho implementácia v sieti. ...
 • Datový záznamník s akcelerometrem 

  Vychodil, Josef
  Práce se zabývá návrhem a realizací zařízení zaznamenávající nadlimitní otřesy pomocí elektronického akcelerometru. Hlavním cílem je nízká spotřeba a s tím související dlouhá výdrž na baterie.
 • Degradační testy polymerních materiálů vystavených elektrickému poli 

  Čada, Miroslav
  Předkládaná práce obsahuje přehled materiálů pro konstrukci a pouzdření solárních článků a jejich dielektrické vlastnosti. Dále metody testování a měření jejich vlastností. Hlavní námět práce jsou degradační testy těchto ...
 • Demonstrační kit technologie Keeloq 

  Fujdiak, Radek
  Bakalářská se zabývá návrhem a vytvořením simulačního prostředí pro zabezpečovací technologii KeeLoq po hardwarové i softwarové stránce. V teto práci jsou zmíněny součastné metody zabezpečení dálkových ovladačů a popsána ...
 • Detekce obličeje v obraze 

  Malach, Tobiáš
  V této práci je prezentován přehled metod detekce obličeje v obraze a jsou vysvětleny základní principy klasifikace obrazu a jeho částí. Klíčovou částí práce je představení detektoru Viola-Jones a popis jeho implementace ...
 • Detekce QRS založená na počítání průchodů nulou 

  Kašák, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na problematiku detekce komplexu QRS. Obsahuje základní popis signálu EKG. Seznamuje s běžně používanými metodami vyhledávání komplexu QRS. Hlavní pozornost je věnována detekci založené na počítání ...
 • Detektor dětského pláče 

  Sobotková, Šárka
  Práce projednává o dětském pláči jeho vzniku, funkci a fyziologickém popisu hlasového ústrojí. Nejprve byly záznamy dětských pláčů nasnímány a provedena časově-frekvenční analýza, ze které bylo zjistěno v jakém frekvenčním ...
 • Detektor QRS komplexu 

  Balík, Zdeněk
  Cílem bakalářské práce s názvem Detektor QRS komplexu je seznámení se se základními principy detekce založené na umocnění a na obálce filtrovaného signálu. V první části této práce je popsán vznik elektrické aktivity srdce ...
 • Diagnostický expertní systém 

  Mertlík, Tomáš
  Tato práce obsahuje informace ohledně expertních systémů. Expertní systém je počítačový program, který má za úkol poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo doporučit řešení v konkrétní situaci. V této práci jsou definované ...
 • Diagnostika genomem podmíněných onemocnění za využití mikro a nanočástic 

  Mondeková, Věra
  Bakalářská práce pojednává o možnostech detekce virového genomu prostřednictvím biosenzorů, konkrétně pomocí magnetických částic. Úvodní část je tvořena stručnou charakteristikou virů, jakožto původců genomem podmíněných ...
 • Diagnostika oteplení vybraných částí elektrického stroje 

  Prezbruchý, Martin
  Táto práca sa snaží popisovať oteplenie vybraných častí elektrického stroja. V prvej časti, sa práca zaoberá teplom a teplotou, jeho vznikom a šírením. Práca pokračuje problematikou vzniku tepla v elektrických strojoch a ...
 • Diagnostika problému pomocí expertního systému 

  Mertlík, Tomáš
  Tato práce obsahuje informace ohledně expertních systémů. Expertní systém je počítačový program, který má za úkol poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo doporučit řešení v konkrétní situaci. V této práci jsou definované ...
 • Didaktická příručka pro vývojový kit s ATMEL 

  Navrátil, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj aplikací pro danou vývojovou desku s mikrokontrolérem ATMEL (ATmega16). Popisuje mikrokontrolér včetně jeho hardwarových částí a popisu řídících registrů. Rozebírá jednotlivé periferie ...
 • Diferenční pulzní voltametrie pro detekci metallothioneinu 

  Postránecká, Tereza
  Metalothionein (MT) je protein s charakteristickým aminokyselinovým složením, který díky svým thiolovým skupinám dokáže vázat ionty kovů a zapojovat se tak do homeostázy těchto iontů v organismu. Protein má svůj význam i ...
 • Digitálně řízený multifunkční filtr 

  Hubka, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku využití digitálně řízených prvků ve formě digitálních potenciometrů v analogových obvodech na frekvencích vyšších než 1 MHz. Cílem práce je vytvořit plně digitálně řiditelný ...
 • Dimenzování proudových vodičů tlustovrstvých obvodů 

  Strejček, Jindřich
  Bakalářská práce byla zaměřena na stanovení proudové zatížitelnosti vodičů tlustovrstvých obvodů. Popisuje inteligentní proudový zdroj s funkcí měření napětí a jeho ovládání. Obsahuje popis testování na zkušební testovací ...
 • Distribuce multimediálních dat v síti Internet 

  Vodák, René
  Práce pojednává o přenosu multimediálních dat v síti Internet se zaměřením na tvorbu webových stránek s využitím aplikačních rozhraní API, která jsou dostupná na stránkách společnosti Google, a tvorbu nezávislého video ...
 • Distribuovaný řídicí systém pro PID regulaci v hydraulickém modelu 

  Faltus, Ivo
  Práce se zabývá vytvořením a oživením hydraulického modelu, potřebného k napuštění teplé kapaliny a poté její zchlazení pomocí studené vody. V první části jsou uvedeny teoretické informace, které jsou potřebné pro vypracování ...
 • Dvoupásmový dělič výkonu pro GSM(900/1800) 

  Elfmark, Zdeněk
  Práce pojednává o různých typech výkonových Wilkinsonových děličích vhodných pro pásma GSM(900/1800). Jsou uvedeny 3 typy, u kterých je stručný popis jejich funkce. Je uvedeno jejich zapojení a nejdůležitější součásti ...