Now showing items 112-131 of 521

 • Identifikace objektů 

  Fábry, Tomáš
  Práca popisuje tvorbu a funkčnosť vytvoreného programu na identifikáciu objektov. Program vychádza zo snímky z web kamery a predloženého vzoru hľadaného objektu. Rozpoznáva všetky objekty na snímke a označí tie podobné ...
 • Implementace čtení a záznamu na SD kartu 

  Bašus, Jaroslav
  Cílem bakalářské práce je vytvořit co nejvíce nezávislou hardwarovou knihovnu pro čtení a zápis dat na SD kartu. V první část je uveden popis komunikace s SD kartou v režimu SPI. Dále je uvedena komunikace s několika typy ...
 • Indikátor bouřky (indikátor blesků) 

  Trávníček, Tomáš
  Cílem této Bakalářské práce je získání znalostí z oblasti bouřky, její projevů, detekce skrze tyto projevy a následně s pomocí takto získaných znalostí navrhnout jednoduchý indikátor bouřky (blesků), který bude pracovat ...
 • INELS jako řídicí systém domovní elektroinstalace 

  Baudyš, Adam
  Semestrální práce se zaobírá tématikou inteligentních systémů INELS. Inteligentní systém je takový systém, jehož funkce jsou založeny na podmínkách, a tedy by se dalo říci, že jeho chování je nebo se přibližuje inteligentnímu. ...
 • Informační systém ambulantního lékaře Medicus 

  Vozár, David
  Tato práce se zabývá analýzou uživatelského rozhraní informačního systému ambulantního lékaře Medicus a programem na snímání elektrokardiografického signálu Biopac. Dělí se na dvě základní části, teoretickou a praktickou. ...
 • Inteligentní dům s jednočipovým počítačem 

  Piro, Šimon
  Tato práce se zabývá problematikou inteligentních domů, přehledem řešení, které se v~současnosti využívají, návrhem jednoduššího a finančně nenáročného řešení, výběrem řídící jednotky v podobě jednočipového počítače s ...
 • Inteligentní nabíječka článků řízená mikrokontrolerem 

  Burda, Petr
  Univerzální, inteligentní nabíječka NI-Cd, NI-MH, Li-Ion a Li-Pol baterií s nastavitelným napětím inkrementálním rotačním snímačem polohy v rozsahu 0 – 25 V a proudovým zatížením do 1 A. Nabíječka je řízená mikrokontrolerem ...
 • Inteligentní nabíječka olověných akumulátorů 12V/130A s podpůrnou funkcí start 

  Láznička, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá základním popisem nabíječky olověných akumulátorů s podpůrnou funkcí pro startování automobilů. Jejím základem je spínaný zdroj, proto má nabíječka malé rozměry a je snadno přenositelná. Je ...
 • Internetová aplikace pro podporu servisu zdravotnických přístrojů 

  Mezek, Jan
  Cílem mé bakalářské práce je prostudovat a popsat strukturu servisu zdravotnických přístrojů v nemocnicích. Navrhnout evidenci zdravotnických přístrojů a vytvořit pro tuto databázi přístrojů internetovou aplikaci. V této ...
 • Internetová knihovna metod a algoritmů pro registraci medicínských obrazů 

  Koňařík, Jakub
  Registrace obrazů je postup vedoucí k nalezení geometrické transformace, která zajistí shodnou pozici, orientaci a velikost korespondujících objektů v obrazech. Jaké jsou tyto metody a jak fungují? Tyto metody a principy ...
 • Internetová knihovna metod a algoritmů pro registraci medicínských obrazů 

  Koňařík, Jakub
  Registrace obrazů je postup vedoucí k nalezení geometrické transformace, která zajistí shodnou pozici, orientaci a velikost korespondujících objektů v obrazech. Jaké jsou tyto metody a jak fungují? Tyto metody a principy ...
 • Internetový systém pro odesílání novinek emailem 

  Horák, Michael
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaciinternetového systému pro odesílání novinek e-mailem. Zejména se zaměřuje na práci s kontakty a jejich seskupování do skupin, editaci předpřipravených textů a samotné ...
 • Intraaortální balonková kontrapulzace 

  Žbánková, Alena
  Práce se zabývá intraaortální balonkovou kontrapulzací, která slouží jako podpůrná metoda pro činnost selhávajícího srdce. V první části práce je popsán princip metody, její efekt a základní indikace a kontraindikace jejího ...
 • Iontová rovnováha a její vliv na funkci srdce, měření a analýza EKG 

  Štrbková, Lenka
  Podkladem mechanické práce srdce jsou elektrické změny na úrovni srdeční buňky. Tyto elektrické změny jsou primárně ovlivněny rozložením iontů intra- a extracelulárně. Pro fyziologickou regulaci homeostázy iontů v organismu ...
 • IP televize 

  Mašek, Pavel
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového programu, který bude schopen přijímat a přehrávat multimediální tok vysílaný ze serveru prostřednictvím paketové sítě. Pro navázání spojení mezi serverem ...
 • IR teploměr 

  Petrucha, Martin
  Tento projekt se zaměřuje na bezkontaktním měření teploty s využitím znalostí o vyzařování těles v infračerveném spektru, pomocí měřícího přístroje s bateriovým napájení. Součástí projektu je seznámení se z možnostmi ...
 • Kapalné elektrolyty se sníženou hořlavostí 

  Hanzelka, Miroslav
  Bakalářská práce na téma Kapalné elektrolyty se sníženou hořlavostí pojednává o výběru vhodného složení elektrolytu s ohledem na zvýšenou bezpečnost pro použití v lithium-iontových akumulátorech. Hlavním cílem této práce ...
 • Kladná elektroda na bázi MnOx pro AFC 

  Benčik, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá problematikou Alkalických palivových článků. Základním zaměřením práce je výroba uhlíkových elektrod. Dále pak proměření těchto elektrod z různými katalytickými materiály.
 • Klient pro on-line komunikaci 

  Húserka, Jozef
  Hlavným zameraním tejto práce je protokol XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) a jeho implementácia do on-line klienta v programovacom jazyku JAVA. Účelom XMPP protokolu je doručovanie správ v reálnom čase ...
 • Kmitočtové filtry s OTA zesilovači 

  Naider, Jan
  Práce je zaměřena na problematiku kmitočtových filtrů s OTA zesilovači. Analyzuje návrhy kmitočtových filtrů 2.řádu s OTA zesilovači a kmitočtové filtry vyšších řádů. Řeší návrh multifunkčního kmitočtového filtru 2.řádu s ...