Now showing items 165-184 of 521

 • Magneticko-resonanční zobrazování tkáňových kultur 

  Chovanec, Ján
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo meranie tkáňových kultur smrku metodami MR zobrazovania. Bola premeraná sada vzorkov, u ktorých bol vyhodnotený obsah zhluku v jednotlivých rezoch. K získaniu obrazu bola využitá magnetická ...
 • Maticový sluchátkový zesilovač pro studiový monitoring 

  Štěrba, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem maticového sluchátkového zesilovače pro studiový monitoring. Jedná se o účelové zařízení pro míchání více zvukových kanálů do sluchátek interpretů, které se využívá při pořizování zvukových ...
 • Metoda napěťového kontrastu v EREM 

  Krňávek, Martin
  Tato práce obsahuje teoretický popis základních vlastností a principu elektronové mikroskopie, se zaměřením na environmentální rastrovací elektronovou mikroskopii. Popisuje funkci mikroskopu, interakce probíhající po dopadu ...
 • Metodologie auditu optických sítí 

  Štěpán, Petr
  Tato práce se zabývá shrnutím auditu optických systémů v rámci všech vrstev referenčního modelu ISO/OSI. Úvod práce se zaměřuje na zkoumání problematiky managementu řízení sítí, popisu modelu ISO/OSI a vysvětlení termínů ...
 • Metody detekce akustických zdrojů mikrofonovými poli 

  Durkoš, Michal
  Táto práca pojednáva o možnostiach lokalizácie zdrojov akustických signálov. Informuje čitateľa o možnostiach využitia beamformingu ako aj s jeho základnými pravidlami a podmienkami. Podrobnejšie sa zaoberá delay-and-sum ...
 • Metody jakosti ve výrobě desek plošných spojů 

  Kordek, Jaroslav
  v praci su predstavene zakladne metody kvality a FMEA analyza. FMEA analyza je pouzita vo vyrobe DPS
 • Metody měření koncentrace intracelulárního vápníku 

  Číhal, Martin
  Tato práce má za cíl seznámení se problematikou měřením intracelulárního vápníku. V práci je shrnuta teorie ohledně historie fluorescenčních indikátorů, dále také typy fluorescenčních indikátorů a metody měření. Dále jsou ...
 • Metody pro zvýraznění řeči 

  Kukučka, Peter
  Cílem práce je objasnit některé jednokanálové metody pro zpracováni řeči. V této práci jsou rozebrané metody: základní metoda spektrálního odečítání, modifikovaná metoda spektrálního odečítání, pásmové spektrální odečítání ...
 • Metody zvyšování rozlišení digitálních snímků 

  Franěk, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je se seznámit s metodami, které umožňují zvýšení rozlišení digitálních snímků. Také realizovat jednotlivé interpolační metody i Super-rozlišení pomocí programu Matlab a poukázání na zhodnocené ...
 • Měnič pro malý 3f asynchronní motor 

  Pavlík, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout třífázový frekvenční měnič malého výkonu 100 W pro napájení asynchronního motoru. Zařízení je vhodné pro konstrukci s ventilátory. Návrh byl optimalizován z hlediska nízké ceny a ...
 • Měření a analýza elektroencefalogramu 

  Klus, Michal
  První teoretická část studuje vznik a historii elektroencefalografie. Popisuje základní stavební část mozku, neouron, z anatomického a funkčního hlediska. Rozebírá princip vzniku elektrických potenciálů. Dále je uveden ...
 • Měření a vyhodnocení pomocí Compact RIO a LabVIEW 

  Kantor, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací měřícího programu pro měření EC motoru pomocí vývojového prostředí LabVIEW. Práce poskytuje krátký úvod do prostředí LabVIEW, ukazuje moţnosti FPGA a jeho pouţití na ...
 • Měření akustického výkonu intenzitní sondou 

  Bílek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice měření akustického výkonu intenzitní sondou dvěma rozdílnými metodami. Hodnoty akustických tlaků mikrofonů získané při měření akustické intenzity v bodech a skenováním budou ...
 • Měření biosignálů systémem Biopac 

  Rageh, Akram
  V práci je popsáno měření elektroencefalografie, elektromyografie, elektrookulografie a elektroencefalografie pomocí systému Biopac. Detailněji je v práci popsán stručný přehled elektrokardiografického vyšetření (EKG) s ...
 • Měření difúzního tenzoru 

  Hrmel, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvorenie metodiky pre meranie difúzneho tenzoru s pomocou MR a experimentálne overenie na vybranom biologickom vzorku. Bola premeraná sada vzorkov, u ktorých bola najskôr vyhodnotená ...
 • Měření EKG signálů a realizace detektoru QRS komplexu 

  Handl, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou měření EKG signálů a realizací detektoru QRS komplexu. V práci je stručně popsána anatomie srdce, vznik a šíření potenciálů, které jsou evokovány činností myokardu. Následuje seznámení s ...
 • Měření hluku elektrických strojů 

  Fodor, Viktor
  Táto práca pojednáva o problematike tvorby hluku v elektrických točivých strojoch, motoroch. Najprv si objasníme čo vlastne je hluk a zvuk, jeho vlastnosti, jeho šírenie v strojoch. Potom si preberieme možné zdroje hluku ...
 • Měření HRV a posouzení vlivu zátěže 

  Vyskočilová, Martina
  Práce se zabývá vlivem zátěže na variabilitu srdeční frekvence, popisem mechanismů, ovlivnění změn tepu, reakcí na zátěž. Je zde zpracován přehled metod, používaných pro hodnocení variability srdeční frekvence. V další ...
 • Měření koncentrace vzdušných iontů 

  Kudlička, Petr
  Náplní této práce je zhodnotit vliv iontů na životní prostředí a jejich tvorbu. Budou uvedeny některé možnosti měření koncentrace vzdušných iontů a jejich vzájemné porovnání. V blokovém schématu se dočteme o konstrukci ...
 • Měření konformačních vlastností nukleových kyselin 

  Hrazdilová, Ivana
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou nejvýznamějších konformací nukleových kyselin. Kromě klasické B-DNA šroubovice popisuje i alternativní konformace A-DNA, Z-DNA, triplexu, nebo také guaninového, či cytozinového ...