Now showing items 241-260 of 521

 • Nanoelektrody pro biofyzikální měření 

  Márik, Marian
  Cílem projektu je návrh nanoelektrody na zadanou křemíkovou desku s dopředu určenými přísadami a tenkovstvými technikami v kombinaci litografie a nanotechniky, vyvinutými v LabSensNano. Práce se zabývá hlavně procesem ...
 • Napájecí zdroj s digitálním řízením 

  Madron, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem digitálně řízeného napájecího zdroje. Na úvod je popsán obecný princip napájecích zdrojů a jejich dělení. Dále se práce zabývá návrhem řešení regulovatelného zdroje s nastavitelnou ...
 • Nastavitelný časový spínač pro třífázový motor 

  Motyčka, Lukáš
  Práce popisuje několik možných řešení nastavitelného časového spínače, jako jsou monostabilní klopné obvody (MKO), asynchronní a synchronní čítače a mikrokontroléry. Dále se zabývá problematikou spínání třífázových ...
 • Náhradní zdroje elektrické energie v budovách 

  Polívka, František
  Tématem bakalářské práce jsou náhradní zdroje elektrické energie v budovách. Práce by měla seznamovat s aktuálními typy náhradních zdrojů. Hlavními reprezentanty náhradních zdrojů jsou statické zdroje - UPS a rotační zdroje ...
 • Násobič kmitočtu 

  Šlesingr, Jiří
  Tato práce je zaměřena na možnosti realizací násobičů kmitočtu a jejich použití v praxi. Spolu s rozdělením násobičů jsou uvedeny jejich základní parametry, které jsou důležité pro výběr vhodného násobiče. Z nabízených a ...
 • Nástroj pro vizualizaci průběhu simulace 

  Zapletal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, který je schopen vizualizovat výstupy ze simulace výrobních procesů. Za tímto účelem byla vytvořena multiplatformní aplikace, která na základě dat, uložených ...
 • Návrh a analýza elektromagnetu 

  Macek, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a analýzou elektromagnetu. První kapitola je úvodem do řešeného problému. Ve druhé kapitole je pojednáno obecně o základních vztazích elektromagnetického pole. Třetí kapitola je věnována principu ...
 • Návrh a analýza třífázového synchronního alternátoru 

  Šulák, Ondrej
  Moja práca vás oboznámi nielen s problematikou magnetického poľa, ale taktiež s konštrukčnými komplikáciami a ich riešeniami pri návrhu elektrického stroja. V úvodnej kapitole sa snažím podať čo najvýstižnejšie teóriu ...
 • Návrh a konstrukce audio výkonového zesilovače ve třídě AB 

  Hynek, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh audio výkonového zesilovače ve třídě AB s minimálním výstupním výkonem 2 x 80 W, s možností ovládat kmitočtové charakteristiky, hlasitost a balance. Tento návrh je možno široce uplatnit ...
 • Návrh a počítačové řízení inteligentní elektroinstalace Ego-n 

  Hubálek, Michal
  Bakalářská práce řeší problematiku inteligentní elektroinstalace pro domovní řízení. Je zaměřená především na moderní systém Ego-n od firmy ABB s.r.o., který je běžně dostupný na českém trhu. Nejprve jsou popsány rozdíly ...
 • Návrh a realizace akustických úprav laboratoře 

  Ješko, Petr
  Práce pojednává o problematice akustiky uzavřených prostor. Zabývá se situací, kdy je potřeba snížit dobu dozvuku v některých třetinooktávových pásmech. Přináší srovnání postupů klasické metody řešení pomocí výpočtu středního ...
 • Návrh a realizace audio zesilovače ve třídě D řízeného mikrokontrolérem 

  Dobesch, Aleš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a zkonstruovat zesilovač malých rozměrů pracující ve třídě D s využitím moderních integrovaných obvodů. Dále tento zesilovač doplnit o ovládací software a změřit jeho parametry. Práce ...
 • Návrh a realizace vstupních a výstupních obvodů A/D a D/A převodníku pro zpracování zvukových signálů 

  Stejskal, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je návrh obvodového schématu vstupních a výstupních obvodů analogově – digitálních a digitálně – analogových převodníků určených ke zpracování nízkofrekvenčních signálů a jejich realizace. Po teoretickém ...
 • Návrh analýzy sítě CISCO analyzátorem VePAL TX300 

  Ťápal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se skládá z popisu laboratorní sítě Cisco, možnostech analýzy sítí pomocí analyzátorů VePAL TX300 a SunSET MTT, vytvoření manuálu k analyzátoru VePAL TX300 a návrhu tří laboratorních úloh. První úloha ...
 • Návrh audio výkonového zesilovače třídy D pro domácí použití 

  Raba, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a kompletní konstrukcí audio výkonového zesilovače 2x100W ve třídě D. Součástí návrhu je aktivní korekční předzesilovač, napájecí jednotka a indikátor vybuzení zesilovače. Výkonový ...
 • Návrh autonomního zdroje elektrické energie 

  Vinkler, Stanislav
  Tato práce si klade za cíl pojednat o možném využití autonomních (tedy nezávislých) zdrojů elektrické energie pro napájení rodinného domu. První část bude zaměřena na rozdělení těchto zdrojů z hlediska přeměny různých druhů ...
 • Návrh chránění malé vodní elektrárny 

  Hudec, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem chránění malé vodní elektrárny. V první části je zaměřena na poruchy a základní typy ochran. V následující části se zabývá chráněním generátorů. A v poslední části řeší samotný návrh ...
 • Návrh číslicového filtru typu pásmová propust 

  Dvořák, Vojtěch
  Cílem práce je vysvětlit problematiku digitálních filtrů IIR, ukázat postup návrhu digitálního filtru v prostředí Matlab a navrhnout model ideálního filtru typu pásmová propust s konkrétními parametry v prostředí Matlab. ...
 • Návrh čtecí hlavy pro magnetický čárový kód 

  Kadlčík, Libor
  Magnetický čárový kód se skládá z feromagnetických proužků natištěných na podkladovém materiálu. Množství feromagnetika v proužcích je malé, a proto snímání magnetického čárového kódu vyžaduje citlivé metody. Bude popsán ...
 • Návrh DPS výkonové části nabíječky pro elektromobil 

  Kharchenko, Vadym
  Cílem této bakalářské práce je návrh desek plošných spojt výkonové části rychlonabíječky na bází nových polovodičových prvkt SiC pro elektromobil. Tato práce navazuje na semestrální projekt ze zimního semestru letošního ...