Now showing items 284-303 of 521

 • Objektivní hodnocení kvality videa v prostředí MATLAB 

  Noghe, Petr
  Práce se zabývá objektivním hodnocením kvality videa a obrazu v prostředí MATLAB. V první části práce jsou popsány metody hodnocení kvality obrazu a videa. Další část obsahuje seznámení se zdrojovým kódováním obrazu. Popis ...
 • Obnovení provozu v datové síti po vzniklé chybě 

  Trávníček, Michal
  Cílem této bakalářské práce bylo vysvětlení základních principů a technologií na zajištění spolehlivého a efektivního směrování v sítích, ve kterých dojde k výpadku linky, a to vše při co nejmenším dopadu na kvalitu služby ...
 • Odhad parametrů prvků v náhradním elektrickém obvodě piezoelektrického rezonátoru 

  Ryšavý, Lukáš
  V rámci této práce je vytvořeno jednoduché měřící pracoviště včetně řídícího softwaru pro odhad parametrů jednotlivých prvků v Masonově náhradním elektrickém obvodě piezoelektrického rezonátoru. Na základě přímého měření ...
 • Open source pobočková ústředna FreeSWITCH 

  Hynek, Luboš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnost použití alternativní softwarové ústředny FreeSWITCH. V praxi je ověřena možnost a náročnost instalace, včetně rozšiřujících karet, na jednu z nejrozšířenějších distribucí Linuxu, ...
 • Optická síť FTTH 

  Horníček, Lukáš
  Cílem bakalářské práce „Optická síť FTTH“ je teoretický a praktický rozbor problematiky optických přístupových sítí s ohledem na současné a perspektivní trendy ve výstavbě a provozu těchto sítí. Pro přehlednost problematiky ...
 • Optické spoje a jejich vliv na přenos 

  Jaroš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného stavu možností spojování optických vláken. Nejprve se věnuji optickému přenosovému systému, podrobněji rozepisuji typy a vlastnosti jeho jednotlivých komponentů. ...
 • Optimalizace nastavení transportní sítě 

  Švec, Adam
  Komunikační sítě současnosti se zásadním způsobem liší od sítí, které vznikaly postupně od doby, kdy Alexander Graham Bell vynalezl na tehdejší dobu převratný vynález – telefon. Byla to především tehdejší úroveň techniky ...
 • Optimalizace procesu opakovaného pájení při opravách v povrchové montáži 

  Vala, Radek
  Projekt řeší využití zařízení IR 400 pro opravy a montáž součástek pájených bezolovnatými pájkami. Dále se zabývá optimalizací teplotního profilu, který je velice důležitý při výměně součástek, aby nedošlo k poškození ...
 • Optimalizace provozu elektrických obloukových pecí 

  Mikulinec, René
  Bakalářská práce se zabývá problematikou elektrických obloukových pecí, proto je úvodní část práce věnována elektrickému oblouku a jeho rozdělením podle druhu napájení. Dále je uvedeno rozdělení obloukových pecí a silnoproudý ...
 • Optimalizace provozu teplárenských a elektrárenských bloků v ES 

  Bezděk, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá strukturou elektrizačních soustav v Evropě a jejich spoluprácí. Dále se také věnuje základním druhům elektráren a tepláren, nejčastějším výrobnám elektrické energie, poté je v práci popsaná ...
 • Optimalizace signalizačního kanálu pro službu internetové televize 

  Matej, Michal
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť mechanizmus optimalizácie signalizačného kanálu pri preťažení signalizačného uzla -- Feedback Target, v hierarchickej agregácií stromovej štruktúry. Realizáciu tohto mechanizmu ...
 • Optimální detekce konce vlny T v signálech EKG 

  Lorenc, Patrik
  Tato práce se zabývá optimální detekcí konce vlny T v EKG signálech, která využívá metodu vlnkové transformace. Metoda vlnkové transformace je dnes poměrně dost užívaná, protože v praxi dosahuje dobrých výsledků. Cílem ...
 • Optimální detekce konce vlny T v signálech EKG 

  Lorenc, Patrik
  Tato práce se zabývá optimální detekcí konce vlny T v EKG signálech, která využívá metodu vlnkové transformace. Metoda vlnkové transformace je dnes poměrně dost užívaná, protože v praxi dosahuje dobrých výsledků. Cílem ...
 • Organické polovodiče a jejich aplikace 

  Galbička, Tomáš
  Práca sa zaoberá problematikou organických polovodičov, kde sú popísané základné princípy prenosu náboja a vysvetlením ich základných štruktúr. Popísaná základná činnosť a vrstvenie jednoduchých organických súčiastok ...
 • Organické polovodiče a součástky 

  Kočer, Martin
  Předložená bakalářská práce se v úvodní části zabývá obecnými vlastnostmi organických polovodičů, jejich strukturou a vlastnostmi vybraných představitelů. Prostřední část je věnována některým způsobům nanášení organických ...
 • Organické polovodivé materiály 

  Černošek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá organickými materiály a součástkami z těchto materiálů zkonstruovaných. Popsány jsou také principy funkcí, struktura výsledné součástky a problematika s výrobou spojená. Dále jsou probrané ...
 • Osciloskop a logický analyzátor s mikroprocesorem 

  Pešl, Jiří
  Obsahem této bakalářské práce je návrh elektronického měřícího a diagnostického zařízení k počítači nebo jinému modernímu přenosnému zařízení jako jsou moderní mobilní telefony a PDA. Navržený elektronický sytém bude měřit ...
 • Ověření funkčnosti směrovacího protokolu GRP v prostředí OPNET Modeler 

  Kováč, Dominik
  Bakalářská práce „Ověření funkčnosti směrovacího protokolu GRP v prostředí OPNET Modeler“ se zabývá problematikou MANET sítí a je zaměřená zejména na směrovací procesy. V této práci je zpracován teoreticky rozbor směrovacího ...
 • Ověření možností směrovacích protokolů pro sítě MANET v prostředí OPNET Modeler 

  Konečný, Daniel
  Tato bakalářká práce s názvem „Ověření možností směrovacích protokolů pro sítě MANET v prostředí OPNET Modeler“ je zaměřena na sítě MANET. První část představuje nejčastěji použité protokoly v prostředí OM. Druhá část je ...
 • Parametry spojů BGA na keramických Al2O3 substrátech 

  Somer, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou týkající se parametrů kuličkových spojů, používaných především u BGA pouzder, na keramických substrátech. První část práce obsahuje teoretický rozbor problematiky kuličkových spojů BGA, ...