Now showing items 520-521 of 521

  • Zvyšující měnič pro napájení mobilních zařízení 

    Gabriel, Petr
    Cílem této bakalářské práce je seznámit se s možnostmi konstrukce a užití spínaných zdrojů. Hlavní důraz je kladen na popis různých typů měničů. V práci jsou popsány možnosti návrhu zdroje a dimenzování jeho součástí. Práce ...
  • Zvýrazňování statických obrazů pomocí vlnkové transformace 

    Candrák, Matúš
    Pri tomografickom a ultrazvukovom spracovaní signálov je vnášaný do spracovania šum. Bakalárska práca sa zaoberá zvýrazňovaním statických obrazov, pomocou odšumovania za použitia waveletovej transformácie a detekcie hrán ...