Now showing items 1-20 of 521

 • Parametry spojů BGA na keramických Al2O3 substrátech 

  Somer, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou týkající se parametrů kuličkových spojů, používaných především u BGA pouzder, na keramických substrátech. První část práce obsahuje teoretický rozbor problematiky kuličkových spojů BGA, ...
 • Využití Inventor Studia v modelování, vizualizaci a animaci 

  Trödler, Michal
  V této práci je popsán současný stav moderních animačních a vizualizačních programů. Je zde vysvětlena filozofie adaptivního parametrického modelování a předveden postup tvorby modelu sestavy s adaptivními vazbami v programu ...
 • Modelování a analogová realizace memristoru 

  Teska, Tomáš
  V této bakalářské práci se zabývám analogovou implementací memristoru - pasivní fundamentální součástky, jejíž existenci předpověděl v roce 1971 Leon Chua. Nejprve jsou shrnuty základní informace a vlastnosti memristoru. ...
 • Hmotnostní průtokoměr 

  Koutný, Petr
  Tato práce se zabývá hmotnostním průtokoměrem na principu Coriolisovy síly. První část obsahuje objasnění principu Coriolisova průtokoměru, stručnou historii, popis důležitých částí a základní aplikace. Druhou část tvoří ...
 • Využití internetového přístupu k přístrojové technice 

  Pešina, Tomáš
  Obsah této práce je zaměřen na využití vzdáleného přístupu přes internetovou síť k měření na laboratorních přístrojích. Pojednává o standardech propojení měřících zařízení. Zabývá se standardem LXI, instalací potřebného ...
 • Model čistící stanice pro potravinářské technologie řízené distribuovaným řídícím systémem na síti PROFIBUS. 

  Vyskočil, Jaromír
  Bakalářská práce se zabývá oživením modelu čistící stanice. K čištění sudů v potravinářském průmyslu. K čištění jsou použity dvě kapaliny louh a voda. V modelu čistící stanice je zapojeno několik druhů ventilů, které na ...
 • Zpracování digitálních signálů z interferometru 

  Trličík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním digitálního signálu formátu S/PDIF z interferometru Polytec OFV-5000, pomocí měřicí aplikace vytvořené ve vývojovém prostředí LabVIEW. V této práci je popsána teorie laserového měření ...
 • Netradiční metody korekce vlivu odporu přívodních vodičů 

  Drahokoupil, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou eliminace vlivu odporu přívodních vodičů. Tento negativní vliv se projevuje zejména při měření teploty pomocí odporových snímačů. Práce nejprve rozebírá základní používané ...
 • Informační systém ambulantního lékaře Medicus 

  Vozár, David
  Tato práce se zabývá analýzou uživatelského rozhraní informačního systému ambulantního lékaře Medicus a programem na snímání elektrokardiografického signálu Biopac. Dělí se na dvě základní části, teoretickou a praktickou. ...
 • Modul pro přesné měření kmitočtu s hradlovým polem Xilinx 

  Galia, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřicího modulu pro měření kmitočtu pomocí hradlového pole. Uvádí přehled měřicích karet několika výrobců. Dále je zde popsána zvolená metoda přímého měření periody, následně i ...
 • Lokalizace vzdáleného zdroje zvuku polem mikrofonů 

  Tkadlec, Josef
  Cílem bakalářské práce je popis metod lokalizace zdroje zvuku ve vzdáleném poli maticí mikrofonů a to hlavně pomocí metody tvarování přijímací charakteristiky. Dále jsou zde uvedeny simulace a naprogramování měřícího systému ...
 • Diagnostický expertní systém 

  Mertlík, Tomáš
  Tato práce obsahuje informace ohledně expertních systémů. Expertní systém je počítačový program, který má za úkol poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo doporučit řešení v konkrétní situaci. V této práci jsou definované ...
 • Rozbor technických řešení napájení drážní trakce 25kV AC 

  Zlámal, Marek
  Tato práce je rozborem problematiky napájení drážní trakce s napěťovou hladinou 25 kV AC. Toto jednofázové napájení má za následek celou řadu problémů, ke kterým se dále přidávají nepříznivé vlivy spojené s jednostranným ...
 • Měření vlastností laserového zdroje s válcovou optikou 

  Jelínek, Aleš
  Předmětem práce je návrh a realizace přístroje pro měření intenzity světla laserového zdroje s válcovou optikou. Cílem je kontrola vlastností laseru při jeho konstrukci – primárně stejnoměrné osvětlení v celé délce stopy. ...
 • Řídící programy pro model dávkovačů tablet 

  Střižík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením distribuovaného řídícího softwaru pro dva dávkovače tablet. Dávkovače tablet mají šest výpustí a jsou řízeny programovatelnými automaty Simatic S7-300. Mohou tak plnit současně šest ...
 • Rozšíření normy IEC 61131-3 o objektově orientované programování PLC 

  Gromus, Daniel
  Úvodní část tato práce obsahuje stručný popis normy IEC 61131-3 a jejich navrhovaných rozšíření o prvky objektově orientovaného programování. V následující části je zhodnocení možnosti použití konceptu událostně řízeného ...
 • Systém SCADA pro operátorské řízení decentralizovaných PLC stanic 

  Ferjančič, Michal
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou komplexního systému SCADA ve vývojovém prostředí WinCC flexible. Řízení procesů je zajištěno pomocí PLC typu SIMATIC S7-300. Komunikace mezi PLC a mezi PLC a SCADA systémem je zajištěna ...
 • Laboratorní model stroje pro výrobu plošných spojů 

  Posekaný, Jan
  Výroba plošných spojů pomocí tříosé CNC frézky je vhodná především pro malosériovou výrobu. Frézka je tvořena třemi osami, které jsou ovládány krokovými motory. Řízení zajišťuje PC s připojenou řídící elektronikou komunikující ...
 • Optimální detekce konce vlny T v signálech EKG 

  Lorenc, Patrik
  Tato práce se zabývá optimální detekcí konce vlny T v EKG signálech, která využívá metodu vlnkové transformace. Metoda vlnkové transformace je dnes poměrně dost užívaná, protože v praxi dosahuje dobrých výsledků. Cílem ...
 • Vzdálené ovládání zařízení přes TCP/IP 

  Skalník, Marek
  Tato práce obsahuje popis jednoho z mikrokontrolérů firmy ATMEL AT91SAM7X512 s architekturou ARM a jeho možné použití v aplikaci s ethernetovým rozhraním. Je zde popsáno i vývojové prostředí Eclipse pro vývoj a zkompilování ...