Now showing items 1-20 of 348

 • Scoreboard pro časomíru 

  Večeřa, Jaroslav
  Tato práce se zabývá opravou a modernizací scoreboardu, který navrhl Bc. Róbert Heves v roce 2007. V první části popisuje princip zapojení scoreboardu. Následně analýzu chyb, které byly v konstrukci scoreboardu nalezeny. ...
 • Chránění generátoru při nesymetrickém zatížení 

  Babík, Peter
  Táto práca sa zaoberá problematikou pôsobenia nesymetrického zaťaženia na generátor a princípom jeho chránenia. Najprv popisuje všeobecné rozdelenie prevádzkových porúch a abnormálnych stavov generátora. Následne za zaoberá ...
 • Evoluční výpočetní techniky 

  Popelka, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s evolučními optimalizačními technikami, převážně pak s genetickým algoritmem a genetickým programováním. Následně byla popsána optimalizační úloha obchodního cestujícího řešená ...
 • Model výměníku tepla 

  Dufek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá seznámením s programovatelným automatem ControlLogix, panelem PanelView Plus, modelem výměníku tepla a jeho součástmi. Hlavním úkolem je návrh modelové úlohy pro výměník tepla a zpracování ...
 • Výpočet zkratových poměrů dané sítě 

  Bordovský, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s výpočtem zkratových poměrů dle ČSN EN 60909 a následným výpočtem zadané reálné sítě. Samotná práce je rozdělena do dvou částí: v první části je zmíněna teorie ohledně zkratové ...
 • Stereofonní audio výkonový zesilovač ve třídě D 

  Kazelle, Kamil
  Obsahem práce je návrh a realizace stereofonního audio výkonového zesilovače ve třídě D o výstupním výkonu 2x20W. Práce zahrnuje i návrh a realizaci předzesilovač a napájecí jednotku. Samotná práce je pak rozdělena do čtyř ...
 • Sledování stresových markerů u rostlin vystavených působení těžkých kovů 

  Rucký, Jakub
  V našem experimentu jsme se zabývali vlivem Cd2+ na explantátovou kulturu slunečnice roční kultivaru Aloha. Explantátová kultura byla vystavena koncentracích 0, 5, 10, 50, 100 a 500µM po dobu 7 dnů a byly u ní sledovány ...
 • Měření EKG signálů a realizace detektoru QRS komplexu 

  Handl, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou měření EKG signálů a realizací detektoru QRS komplexu. V práci je stručně popsána anatomie srdce, vznik a šíření potenciálů, které jsou evokovány činností myokardu. Následuje seznámení s ...
 • Maticový sluchátkový zesilovač pro studiový monitoring 

  Štěrba, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem maticového sluchátkového zesilovače pro studiový monitoring. Jedná se o účelové zařízení pro míchání více zvukových kanálů do sluchátek interpretů, které se využívá při pořizování zvukových ...
 • Analýza hudebních multiefektů 

  Masár, Igor
  Tato práce se zabývá kytarovými efekty a kytarovým zvukem celkově. Jsou zde popsány nejpoužívanější kytarové efekty a nasimulovány jejich výstupní průběhy. Dále jsou zde porovnány analogové a digitální efekty, vysvětlen ...
 • Model čistící stanice pro potravinářské technologie řízené distribuovaným řídícím systémem na síti PROFIBUS. 

  Vyskočil, Jaromír
  Bakalářská práce se zabývá oživením modelu čistící stanice. K čištění sudů v potravinářském průmyslu. K čištění jsou použity dvě kapaliny louh a voda. V modelu čistící stanice je zapojeno několik druhů ventilů, které na ...
 • Záložní zdroj pro mobilní telefony 

  Kovařík, Jindřich
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vysoké energetické náročnosti moderních mobilních telefonů. Cílem je vytvořit záložní zdroj s vlastní baterií, který bude schopen dobít mobilní telefon v případech absence ...
 • Zpracování zvukových signálů v reálném čase na vestavném počítači 

  Novák, Pavel
  Práce se zabývá operačními systémy pro vestavné počítače, hlavně pak operačním systémem Windows Embedded Standard 7. Část práce je zaměřena na vytvoření co nejkompaktnější instalace, část je pak zaměřena na instalaci ...
 • Elektronický systém zavlažování 

  Endrych, Václav
  Tato bakalářská práce pojednává o automatických zavlažovacích systémech, jejich účelu, běžném provedení a o komponentách, z nichž jsou sestaveny, zejména pak o elektronických řídicích jednotkách. Cílem této práce bylo ...
 • Internetová knihovna metod a algoritmů pro registraci medicínských obrazů 

  Koňařík, Jakub
  Registrace obrazů je postup vedoucí k nalezení geometrické transformace, která zajistí shodnou pozici, orientaci a velikost korespondujících objektů v obrazech. Jaké jsou tyto metody a jak fungují? Tyto metody a principy ...
 • Grafický zobrazovač LCD 

  Kulka, Branislav
  Bakalárska práca "Grafický zobrazovač LCD" sa zaoberá návrhom zobrazovacej jednotky LCD pre zobrazovanie priemyselných dat, ktorá je vybavená rozhraním RS232/RS485 a sadou digitálnych vstupov a výstupov. Zariadenie je ...
 • Simulace a výpočty energetické bilance kyslíkovodíkového palivového článku pomocí programu LabView 

  Fryda, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem charakteristik kyslíkovodíkového palivového článku a jejich simulací v programu LabVIEW. Je rozdělena do několika částí. Na úvod práce objasňuje problematiku palivového článku a ...
 • Vlastnosti kovových vrstev realizovaných vakuovým napařováním 

  Milichovský, Miloš
  Práce se zabývá vakuovým napařováním kovů, a to jak základními principy této technologie, tak i zkoumáním vlastností výsledné vrstvy. Je zde popsána funkce napařovacího zařízení a jeho jednotlivé části. Stěžejní část práce ...
 • Návrh optického zesilovače 

  Somora, Rastislav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí pomocných obvodů pro moderní polovodičový optický zesilovač SOA. V první kapitole je popsáno optické přenosové médium, jeho fyzikální vlastnosti a druhy používaných kabelů. ...
 • Kapalné elektrolyty se sníženou hořlavostí 

  Hanzelka, Miroslav
  Bakalářská práce na téma Kapalné elektrolyty se sníženou hořlavostí pojednává o výběru vhodného složení elektrolytu s ohledem na zvýšenou bezpečnost pro použití v lithium-iontových akumulátorech. Hlavním cílem této práce ...