Recent Submissions

  • Využití finanční analýzy k racionalizaci finančního řízení podniku 

    Sýkora, Milan
    Komplexní finanční analýza podniku za období 2002-2006, interpretace zjištěných výsledků a návrh opatření ke zlepšení situace podniku. Metody: horizontální a vertikální analýza, analýza tokových ukazatelů a systematické ...
  • Návrh řešení fluktuace zaměstnanců ve společnosti 

    Popolanský, Jiří
    V mé bakalářské práci na téma Návrh řešení fluktuace zaměstnanců ve společnosti se budu zabývat řešením personálních problémů. Vysvětlím problém fluktuace v konkrétní společnosti. Práce bude obsahovat popis současně ...