Recent Submissions

 • Návrh e-obchodu pro specializovanou prodejnu MAX 

  Kovářová, Petra
  Vybrala jsem si návrh e-obchodu pro společnost MAX. Jedinou vadou na tomto skvělém podnikání je to, že majitel stále nemá webové stránky. Pokusím se tedy pomocí dotazníků a průzkumu trhu zjistit, zda by krok na e-obchod ...
 • Podnikatelský záměr 

  Menšík, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na využití nepotřebných kancelářských budov v centru města Brna , jejich možnou adaptací s následným využitím pro poskytování ubytovacích služeb v nižší cenové úrovni. ...
 • Modernizace IT ve firmě 

  Kremláček, Petr
  Tato práce by se měla zabývat problematikou IT v prostředí firmy. Bude se zabývat otázkami zda a v jaké míře firma využívá IT ke svojí činnosti a také různými možnostmi na zlepšení ve vybavení a využívání IT v rámci dané firmy.
 • Integracia hlasu a optimalizácia dátových prenosov 

  Hauzner, Peter
  Práca sa zaoberá návrhmi skvalitnenia dialkovej komunikácie v spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. Ide o prechod na nový systém prenosu dát a integráciu hlasu do tohoto systému.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bašo, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví společnosti. Na základě vybraných výpočetních metod finanční analýzy se testuje finanční zdraví společnosti a předkládá možné návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení ...
 • Finanční analýza v podmínkách vybrané firmy 

  Balcarová, Lucie
  „Finanční analýza v podmínkách vybrané firmy“ KTN, spol. s r.o. je provedena za období 2003 až 2005 na základě vybraných metod finanční analýzy. Práce bsahuje interpretace zjištěných výsledků a návrhy možných opatření ke ...
 • Bezpečnostní politika společnosti 

  Novotná, Ivana
  Předkládaná bakalářská práce komplexně analyzuje problematiku IT bezpečnosti konkrétního českého podniku střední velikosti, a navrhuje rovněž ucelené řešení této problematiky včetně praktické implementace. Vzhledem k rozsahu ...
 • Ochrana osobních údajů v informačním systému 

  Opletalová, Vendula
  Pojmy osobní údaje a ochrana osobních údajů doprovázejí běžný společenský život v České republice teprve pár let. V oblasti ochrany osobních údajů je nutné přijímat opatření k zamezení zneužití osobních údajů a tím se ...
 • Zavádění počítačové sítě v relaxačním centru 

  Nejezchleb, David
  Práce řeší návrh počítačové sítě a kamerového systému v relaxčním centru dle požadavků provozovatele centra.
 • Využití výpočetní techniky pro optimalizaci money managementu 

  Michalko, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je návrh aplikace na podporu investorů obchodujících na akciových a komoditních burzách. Práce je primárně určena pro individuální investory, ale může být využitá i jinými mikroekonomickými ...
 • Analýza vybraných podnikových procesů v malé firmě 

  Masaříková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou informačně-komunikačního procesu v malé firmě. Zjednodušení procesu průběhu objednávky podnikem. Návrh objednávkového formuláře graficky a diagramem, pro již existující webové stránky ...
 • Návrh informačního systému pro technické služby a správu a údržbu silnic 

  Junek, Martin
  Tato práce se zabývá informačními technologiemi pro firmy s velkými vozovými parky, technické služby a správy a údržby silnic. Jejich sledování, kontrolu a vytváření účetních výstupů vyplívajících z jejich provozu.
 • Tvorba webové prezentace firmy 

  Horna, Michal
  Moje práce se zabývá návrhem internetových stránek pro propagační účely firmy. Obsah práce je zaměřen na celkový proces tvorby webových stránek od zahájení a zpracování projektu, přes tvorbu stránek až po jejich doladění ...
 • Návrh databáze telefonních hovorů pro společnost Kuličkové šrouby a.s. 

  Hercog, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem datové struktury databáze telefonních hovorů ze služebních mobilních telefonů společnosti Kuličkové šrouby Kuřim a. s. na základě konkrétních požadavků dané firmy z hlediska jejich potřeb. ...
 • Využití elektronického marketingu 

  Červená, Renata
  Obsahem bakalářské práce je analýza elektronického marketingu a jeho využití v internetovém prostředí. Základem je nalezení nejvýhodnější formy internetové reklamy a její srovnání s ostatními formami reklamy na Internetu.
 • Model elektronického obchodu cestovní kanceláře 

  Babáková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá elektronickým obchodem firmy. Obsahem práce je analýza a návrh na zlepšení stávajícího elektronického obchodu. Nové možnosti efektivní podpory prodeje ve vztahu k zákazníkům prostřednictvím internetu.
 • Trendy a vývoj internetové reklamy 

  Eisová, Monika
  Bakalářská práce Trendy a vývoj internetové reklamy se zabývá problematikou internetu a oblastí reklamy na internetu. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy internetové reklamy se zhodnocením současného stavu a ...
 • Zhodnocení IT podniku a návrh změn 

  Kovářová, Veronika
  Tato práce se zaměřuje na informační systém VENTUS ve společnosti COMIMPEX, s. r. o.. Cílem bude seznámení se s tímto systémem, posouzení jeho slabých a silných stránek a především návrhy na jeho zlepšení.
 • Návrh firemní databáze zákazníků 

  Měřička, Radim
  Práce pojednává o problematice výběru vhodného databázového systému. Zabývá se historií jejich vývoje a vybrané systémy také porovnává. V díle je popsán návrh datového modelu pro firemní databázi zákazníků a nastíněno ...
 • Návrh domácí počítačové sítě 

  Makovský, Vladimír
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout malou domácí počítačovou síť pro rodinu žijící v rodinném domě. Jsou zde popsány postupy, které bude třeba vykonat pro plné zprovoznění počítačové sítě tak, aby rodina mohla ...

View more