Browsing 2007 by Issue Date

Now showing items 21-40 of 343

 • Firemní kultura - návrh postupu při expanzi podniku 

  Kirchnerová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Sloane Park Property Trust, a. s., a to prostřednictvím výsledků získaných dotazníkovým šetřením. Na základě analýzy získaných výsledků byly ve ...
 • Řešení konfliktů ve firmě 

  Tokošová, Irena
  Tato bakalářská práce analyzuje interpersonální, tzn. mezilidské konflikty v podniku. Zaměřuje se především na řešení a předcházení konfliktů mezi zaměstnanci, zaměstnanci a klienty a mezi nadřízenými a podřízenými. Obsahuje ...
 • Daňové a právní aspekty zahájení živnostenského podnikání 

  Kužniarová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá daňovými a právními aspekty zahájení živnostenského podnikání. Analyzuje problémy, které souvisejí se založením živnostenského podnikání. Obsahuje jednotlivé kroky pro efektivní založení živnosti.
 • Návrh marketingové strategie společnosti Monekon spol. s r.o. 

  Bartošová, Zdeňka
  Tato bakalářská práce představuje návrh marketingové strategie společnosti Monekon spol. s r.o. působící v oblasti účetnictví a daňového poradenství. Zabývá se posílením konkurenceschopnosti společnosti zavedením nových ...
 • Vhodná volba externího financování podniku 

  Krnáč, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání leasingu a úvěru jako forem střednědobého financování. Staví proti sobě jejich výhody a nevýhody. V praktické části se zaměřuji na srovnání a aplikování v konkrétním, reálném případě.
 • Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví 

  Novosadová, Romana
  Bakalářská práce řeší problém přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. Obsahuje teoretický základ a návrh optimálního řešení přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví firmy Milena Hrabovská, Restaurace Záhoran.
 • Návrh opatření vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti provozoven drobného maloobchodu 

  Chromiaková, Barbara
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vývoje a současného stavu drobného maloobchodu ve spojitosti se vznikem konkurence zahraničních obchodních řetězců. Obsahuje návrhy vedoucí ke zlepšení situace maloobchodu v ...
 • Podnikatelský plán - zhodnocení finančního kapitálu firmy 

  Brauner, Roman
  Cílem bakalářské práce je formulace návrhů na zhodnocení finančních prostředků, které přes firmu plynou . Předkládaná práce je zpracována pro konkrétní prostředí brněnské firmy REWIN BRNO, s.r.o. Přínosem práce je formulace ...
 • Využití finanční analýzy k návrhu zlepšení finanční situace podniku 

  Braun, Karel
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem financí podniku, které spadá do oblasti finančního řízení. Práce analyzuje vývoj a současnou úroveň finanční situace společnosti IMOS Brno, a.s. za období 2001-2005. Cílem ...
 • Kalkulace zakázky ve vybraném podniku 

  Bezrouk, Jan
  V bakalářské práci je vytvořeno vnitropodnikové účetnictví. Práce obsahuje návrh nové organizační struktury, rozdělení firmy na hospodářská střediska z kterých se bude vycházet při tvorbě kalkulací jednotlivých zakázek.
 • Návrh komunikační strategie podniku 

  Svobodová, Martina
  Diplomová práce, na základně provedené analýzy, navrhuje vhodnou komunikační strategii pro firmu poskytující sportovní služby. Komunikační strategie by měla vést ke zlepšení budoucího postavení na trhu a zvýšit podvědomí ...
 • Návrh firemní počítačové sítě 

  Kubíček, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem firmení počítačové sítě. Popisuje technické řešení strukturované kabeláže, aktivní a pasivní prvky počítačové sítě a jejich vzájemné propojení.
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Kalousková, Jarmila
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti PIKE Electronic, spol. s r.o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. Na základě podkladů z provedené finanční analýzy byly odhaleny příčiny ...
 • Návrh na zlepšení marketingového řízení firmy 

  Šmok, Daniel
  Tato bakalářská práce je zpracována pro firmu AGRO Žamberk, a. s. Popisuje celkovou situaci firmy, odhaluje její nedostatky v oblasti marketingu, a navrhuje jejich správné řešení.
 • Optimalizace odvodové povinnosti fyzických osob 

  Plachetská, Zuzana
  Bakalářská práce podává přehled o problematice daně z příjmu fyzických osob, protože s touto daní se setkává mnoho občanů. Cílem je seznámit okolí s podstatou příjmů, výdajů a všech aspektů, které k dani z příjmu patří. A ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Frimlová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá zmapováním a navržením průběhu řízení veřejné zakázky stavební firmou Chládek a Tintěra a.s. Tento proces v sobě zahrnuje především plánování, organizování, vedení lidí, kontrolování a realizaci ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření firmy Kornfeil s.r.o. 

  Herůfek, Michal
  Bakalářská práce analyzuje otázku rozšíření a rozvoje sledované firmy. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti podnikatelského záměru, analýzu současného stavu společnosti a návrh na rozšíření podnikání ve společnosti.
 • Návrh financování neziskové organizace - Armáda spásy, Azylový dům Brno 

  Klasová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá financováním subjektu neziskového sektoru, a to občanského sdružení Armáda spásy. V souladu se stanovenými cíli jsou definovány současné i možné budoucí zdroje financování.
 • Návrh rozvoje marketingových činností obchodní firmy 

  Kozáková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Stim tools a.s., jejího okolí a rozborem faktorů působících na zákazníky. Východiskem této práce jsou teoretické poznatky z oblasti marketingu, které jsou v praktické ...
 • Návrh motivačního programu ve firmě 

  Holcman, Miroslav
  Bakalářská práce by měla analyzovat pomocí dotazníkového šetření, rozhovorů, pozorování a studia podnikových materiálů současnou úroveň motivace zaměstnanců společnosti. Měla by obsahovat návrh motivačního programu, který ...