Now showing items 1-20 of 343

 • Využití finanční analýzy k návrhu zlepšení finanční situace podniku 

  Braun, Karel
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem financí podniku, které spadá do oblasti finančního řízení. Práce analyzuje vývoj a současnou úroveň finanční situace společnosti IMOS Brno, a.s. za období 2001-2005. Cílem ...
 • Posouzení a návrh rozvoje informačního systému firmy FPO s.r.o. 

  Dobiášek, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá informačním systémem uvnitř firmy FPO s.r.o.. Tento informační systém firmy analyzuje a hledá nedostatky v jejich informačním systému. Na základě získaných poznatků bude navrhovat změny ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření města Adamova 

  Charvát, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením města Adamova v letech 2002-2005. Cílem této práce je analyzovat nejdůležitější prvky a vztahy příjmů a výdajů rozpočtu města Adamova. Na základě dosažených výsledků analýzy pak ...
 • Pokrytí oblasti veřejnou datovou sítí 

  Rotrekl, David
  Tato práce se zabývá pokrytí oblasti veřejnou datovou sítí na jihu Brna.
 • Analýza problémů při uplatňování odpočtu DPH 

  Moravec, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problémů při uplatňování odpočtu daně z přidané hodnoty. Uvádí druhy daní v České republiky a podrobně rozebírá problematiku zákona o DPH. Na základě praktických příkladů poukazuje ...
 • Návrh na optimalizaci nepřímých administrativních nákladů zdanění v podniku 

  Cabala, Martin
  Tato práce zkoumá nepřímé administrativní náklady zdanění. To jsou ty náklady, které je potřeba vynaložit v souvislosti s odevzdáním daně. Výčet těchto nákladů bude aplikován pro potřeby optimalizace v konkrétním podniku. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Těžký, Martin
  Bakalářská práce představuje podnikatelský záměr rozšíření kadeřnictví, které funguje v Brně již deset let, na luxusnější kadeřnické studio. Podrobným a komplexním rozborem různorodých aspektů podnikání včetně rekonstrukce ...
 • Optimalizace odvodové daňové povinnosti fyzické osoby 

  Černá, Květoslava
  Bakalářská práve popisuje optimalizaci odvodové daňové povinnosti.Cílem je navržení optimální výši daňové povinnosti poplatníka mající příjmy ze zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti, kapitálového majetku a příjmy z ...
 • Řízení výkonů logistických činností 

  Gronová, Barbora
  Bakalářská práce představuje analýzu řízení výkonů logistických činností ve společnosti Kola Šírer, která působí na Českém trhu již 15 let. Ve své práci se zaměřím především na zhodnocení materiálových a informační toků ...
 • Úloha Veletrhů Brno, a.s. při marketingové prezentaci firmy 

  Dospíšilová, Klára
  Bakalářská práce popisuje úlohu marketingu v oboru veletrhů a výstav, analyzuje a hodnotí společnost Veletrhy Brno, a.s. (konkrétněji Mezinárodní stavební veletrh). Výsledkem práce jsou návrhy, jejichž realizace povede k ...
 • Podnikatelský záměr - založení společnosti 

  Štěpánková, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru na založení společnosti BEER s.r.o., která se bude zabývat výrobou nealkoholického piva. Návrh podnikatelského záměru vychází ze shromážděných informací, analýzy ...
 • Návrh rozvoje marketingových činností firmy 

  Slezáková, Renata
  Tématem práce je návrh rozvoje marketingových činností firmy. Je zde provedena analýza okolí společnosti i analýza jejího současného stavu. Výsledkem práce jsou opatření marketingových činností firmy, vedoucí ke zlepšení ...
 • Převod katalogových lístků knihovny do databáze Microsoft Access 

  Nováková, Iva
  Bakalářská práce se zabývá převodem katalogových lístků knihovny do databázového programu MS Access 2003. Cílem je návrh databáze knihovny, která zrychlí, zjednoduší a zefektivní práci v neziskové organizaci.
 • Zhodnocení IT podniku a návrh změn 

  Kovářová, Veronika
  Tato práce se zaměřuje na informační systém VENTUS ve společnosti COMIMPEX, s. r. o.. Cílem bude seznámení se s tímto systémem, posouzení jeho slabých a silných stránek a především návrhy na jeho zlepšení.
 • Rekonstrukce síťové infrastruktury 

  Ondruš, František
  Predmetom tejto bakalárskej práce je vypracovanie návrhu rekonštrukcie sieťovej infraštruktúry na Základnej škole v Levoči. Jedná sa o navrhnutie sieťovej infraštruktúry resp. zmeny sieťovej infraštruktúry. Ciežom je ...
 • Zavádění počítačové sítě v relaxačním centru 

  Nejezchleb, David
  Práce řeší návrh počítačové sítě a kamerového systému v relaxčním centru dle požadavků provozovatele centra.
 • Možnosti zavedení ekologických daní v ČR - ekologická daňová reforma. 

  Knyblová, Lucie
  Bakalářské práce je zaměřena na analýzu ekologické daňové reformy připravované v České republice. Po seznámení s teoretickými poznatky o ekologických daních jsou dále popsány základní principy a východiska ekologické daňové ...
 • Návrh optimalizace zdanění příjmů společníka s.r.o. 

  Fišerová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace daňové povinnosti zaměřeného na společníka společnosti s ručením omezeným. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní českou firmu s uvedením návrhů na řešení ...
 • Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví 

  Novosadová, Romana
  Bakalářská práce řeší problém přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. Obsahuje teoretický základ a návrh optimálního řešení přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví firmy Milena Hrabovská, Restaurace Záhoran.
 • Komplexní řešení elektronického obchodu pro stavebniny 

  Kubín, Peter
  Práce se zaměřuje na komplexní řešení otázky elektronického obchodu pro společnost zabývající se prodejem stavebnin. Řeší otázky práce na skladu prostřednictvím vytvořeného programu, realizace internetových stránek, ...