Now showing items 1-1 of 1

  • Separace azaarénů vysoceúčinnou kapalinovou chromatografií 

    Kočí, Kamila
    Předložená práce je studií chromatografického chování azaarenů v separačním systému vysoceúčinné kapalinové chromatografie s obrácenými fázemi. Hlavním cílem této práce bylo použití základních principů chromatografické ...