Now showing items 1-2 of 2

  • Agreagační chování polysacharidů ve vodných roztocích 

    Mravec, Filip
    Tato práce je zaměřena na agregační chování nativního a hydrofobně modifikovaného hyaluronanu, v různých molekulových hmotnostech a stupních substituce, ve vodném prostředí. Pro studium bylo vybráno šest fluorescenčních ...
  • Studium hydrofobních domén v huminových kyselinách 

    Čechlovská, Hana
    Fyzikálně-chemická povaha hydrofobních domén huminových kyselin byla studována z několika hledisek. K objasnění významu fluorescenčních spekter byly vzorky podrobeny sekvenční frakcionaci, která pomohla k částečnému objasnění ...