Now showing items 1-1 of 1

  • Agreagační chování polysacharidů ve vodných roztocích 

    Mravec, Filip
    Tato práce je zaměřena na agregační chování nativního a hydrofobně modifikovaného hyaluronanu, v různých molekulových hmotnostech a stupních substituce, ve vodném prostředí. Pro studium bylo vybráno šest fluorescenčních ...