Now showing items 1-1 of 1

  • Studium hydrofobních domén v huminových kyselinách 

    Čechlovská, Hana
    Fyzikálně-chemická povaha hydrofobních domén huminových kyselin byla studována z několika hledisek. K objasnění významu fluorescenčních spekter byly vzorky podrobeny sekvenční frakcionaci, která pomohla k částečnému objasnění ...