Recent Submissions

 • 39 dní na planině 

  Magdoňová, Hana
  Diplomový projekt 39 denního pobytu na planině bývalého lomu na na Brněnských Hádech (17. 5. - 24. 6. 2021) je zamýšlen jako dlouhotrvající performativní událost, která se zaměřuje především na vztah umělkyně a jejího ...
 • Life of a Generation 

  Rujbr, Kamil
  V diplomové práci vycházím primárně ze současných problémů, které nás obklopují, textů rapové hudby, evropské kinematografie a prostředí brněnského "Bronxu" ve kterém mám ateliér a mohu tak autenticky pozorovat všudypřítomné ...
 • D-SEED I. 

  Kratochvíl, Martin Dominik
  Jedná se o audiovizuální snímek, který prezentuje hudební kompilaci pěti interpretů doplněnou sochařskými objekty a zároveň je jedním z dalších výstupů platformy ntity.one.Default. Platforma ntity.one.Default je již dva ...
 • Fear Eats the Soul 

  Spalajković, Tamara
  Jako svou diplomovou práci předkládám videoinstalaci s názvem Orlando: Fear Eats the Soul. V tomto projektu si kladu za cíl prozkoumat napětí vytvářené performativním narušováním komplexního vztahu mezi člověkem a digitálním ...
 • Digitální klima II. 

  Sidlárová, Kristýna
  V diplomové práci Digitální klima II. se zabývám reprezentací vztahu fyzické a virtuální hmoty. Výsledná prezentace proběhne na úrovni videoinstalace v negalerijním prostředí. V procesu práce zaznamenávám vlastní zkušenost ...
 • Zázrivá. Hľadanie krajiny 

  Otruba, Marcel
  Vo svojej diplomovej práci som skúmal kultúrne, prevažne vizuálne elementy zázrivskej krajiny –prostredia, v ktorom som vyrastal a ktoré formovalo môj vizuálny jazyk. Po zúžení okruhu vizuálnych a textových fragmentov z ...
 • Ostatky vnitřní emigrace 

  Sližová, Eva
  Diplomový projekt je pozvolna komponován z performativních aplikací fragmentů mojí, právě vznikající básnické sbírky. Zabývá se možnostmi autorské prezentace literární poezie. Zároveň reflektuje zkušenost básnické praxe, ...
 • Straight up serious top shit 

  Ferenc, Jiří
  Dilomová práce objektivizuje humor a vyvolává v divákovi pocit, že umění nemusí být přehnaně vážné nebo povýšené. Ideálně má práce u diváka navodit uvolnění a smích jako například u čtení memů na mobilu. Zároveň by však ...
 • Jeskyně 

  Šindelářová, Alice
  Procesuální projekt zabývající se fenoménem jeskyně v souvislosti s pravěkým uměním. Zaobírá se kořeny zobrazivého umění, jeho výklady. Zkoumám otázky péče a konzervace kulturního dědictví. Zohledňuji formy prezentace ...
 • Rádio 

  Matyášová, Hana
  Cílem této práce je vytvořit rádio na FaVU, začít tím budovat prostor pro sdílení audio obsahu napříč fakultou. Rádio vytváří prostor možného sdílení a spolupráce. Důležitou se v tomto ohledu stává činnost vytváření obsahu, ...
 • Publikace 

  Nápravník, Petr
  Předmětem mé diplomové práce je realizace (tisk) publikace dokumentující mou tvorbu za uplynulých několik let. Má vlastní práce se v knize bude prolínat s přivlastněným vizuálnímmateriálem – individuální autorství by mělo ...
 • Bez názvu 

  Fickerová, Hana
  Dílo pokládající si otázku, zdali zachází lidé s přírodou nebo příroda s lidmi a zdali je zapotřebí dělit svět na lidi a přírodu. Počátečním impulsem pro tvorbu bylo vytvořit koncept konceptu (rekurzivní formou), zároveň ...
 • From sea to summit 

  Staniczek, Jan
  Ve své diplomové práci se skrze instalaci ze série hliněných reprobeden pokouším o zprostředkování divných pocitů, jež jsou inherentně spjaty s post-antropocentrickým, ekologickým uvažováním meziobjektové koexistence. Z ...
 • Herní aplikace Lili 

  Hrbáčová, Veronika
  Předmětem diplomové práce je vývoj herně-vzdělávací aplikace pro osoby s těžkým mentálním postižením, určené pro platformu iOS, primárně pro zařízení iPad. Aplikace Lili je herně-vzdělávací aplikace, určená pro osoby se ...
 • Herní kabinety 

  Holubec, David
  Práce se zabývá výrobou a návrhem herních kabinetů jako jednou z možností, jak vystavovat digitální hry.
 • FPS 

  Konečný, Dominik
  Obsahem mé práce je vytvoření prototypu hlavních herních systémů digitální hry v žánru FPS (first person shooter). Samotným cílem je tak na jednu stranu naplnění žánrových konvencí a navázání na historii daného žánru, na ...
 • Překlad 

  Boček, Matěj
  „Mé tělo je jakoby nulový bod prožívaného světa, centrum, z něhož vychází a k němuž se váže všechna orientace.“ Má diplomová práce je založena na sérii figurálních maleb. Jako inspirační a tematický zdroj jsem zvolil ...
 • Generativní růst 

  Zelený, Tomáš
  Cílem mé práce je zdůraznit estetiku podpor stejně jako jejich funkčnost za pomoci vkládání objektů přímo do rozrostlých struktur. Ty působí křehce díky své barevnosti, ale zároveň musí být silné natolik, aby dokázaly nést ...
 • Stav bezpečí 

  Matušková, Michaela
  Diplomovou práci tvoří série maleb. Série zaznamenává situace, které vyvolávají prožitky bezpečí získané skrze osobní zkušenost nové rodiny. Důležitou roli v práci hraje vyjádření tělesnosti, která je velmi úzce spojena s ...
 • Stylizované 3D vykreslování 

  Jenikovský, Daniel
  V mojej práci vytváram konkrétne technické riešenie na tvorbu štylizovaného renderingu. Rendering napodobňuje vizualitu hier z 90. rokov, avšak do ich pixelovej vizuality pridávam pokročilé vizuálne efekty, bežné pre dnešné ...

View more