Now showing items 21-32 of 32

 • Publikace 

  Nápravník, Petr
  Předmětem mé diplomové práce je realizace (tisk) publikace dokumentující mou tvorbu za uplynulých několik let. Má vlastní práce se v knize bude prolínat s přivlastněným vizuálnímmateriálem – individuální autorství by mělo ...
 • Fear Eats the Soul 

  Spalajković, Tamara
  Jako svou diplomovou práci předkládám videoinstalaci s názvem Orlando: Fear Eats the Soul. V tomto projektu si kladu za cíl prozkoumat napětí vytvářené performativním narušováním komplexního vztahu mezi člověkem a digitálním ...
 • Digitální klima II. 

  Sidlárová, Kristýna
  V diplomové práci Digitální klima II. se zabývám reprezentací vztahu fyzické a virtuální hmoty. Výsledná prezentace proběhne na úrovni videoinstalace v negalerijním prostředí. V procesu práce zaznamenávám vlastní zkušenost ...
 • Bez názvu 

  Fickerová, Hana
  Dílo pokládající si otázku, zdali zachází lidé s přírodou nebo příroda s lidmi a zdali je zapotřebí dělit svět na lidi a přírodu. Počátečním impulsem pro tvorbu bylo vytvořit koncept konceptu (rekurzivní formou), zároveň ...
 • Ostatky vnitřní emigrace 

  Sližová, Eva
  Diplomový projekt je pozvolna komponován z performativních aplikací fragmentů mojí, právě vznikající básnické sbírky. Zabývá se možnostmi autorské prezentace literární poezie. Zároveň reflektuje zkušenost básnické praxe, ...
 • Herní aplikace Lili 

  Hrbáčová, Veronika
  Předmětem diplomové práce je vývoj herně-vzdělávací aplikace pro osoby s těžkým mentálním postižením, určené pro platformu iOS, primárně pro zařízení iPad. Aplikace Lili je herně-vzdělávací aplikace, určená pro osoby se ...
 • Jeskyně 

  Šindelářová, Alice
  Procesuální projekt zabývající se fenoménem jeskyně v souvislosti s pravěkým uměním. Zaobírá se kořeny zobrazivého umění, jeho výklady. Zkoumám otázky péče a konzervace kulturního dědictví. Zohledňuji formy prezentace ...
 • FPS 

  Konečný, Dominik
  Obsahem mé práce je vytvoření prototypu hlavních herních systémů digitální hry v žánru FPS (first person shooter). Samotným cílem je tak na jednu stranu naplnění žánrových konvencí a navázání na historii daného žánru, na ...
 • Generativní růst 

  Zelený, Tomáš
  Cílem mé práce je zdůraznit estetiku podpor stejně jako jejich funkčnost za pomoci vkládání objektů přímo do rozrostlých struktur. Ty působí křehce díky své barevnosti, ale zároveň musí být silné natolik, aby dokázaly nést ...
 • Stav bezpečí 

  Matušková, Michaela
  Diplomovou práci tvoří série maleb. Série zaznamenává situace, které vyvolávají prožitky bezpečí získané skrze osobní zkušenost nové rodiny. Důležitou roli v práci hraje vyjádření tělesnosti, která je velmi úzce spojena s ...
 • Stylizované 3D vykreslování 

  Jenikovský, Daniel
  V mojej práci vytváram konkrétne technické riešenie na tvorbu štylizovaného renderingu. Rendering napodobňuje vizualitu hier z 90. rokov, avšak do ich pixelovej vizuality pridávam pokročilé vizuálne efekty, bežné pre dnešné ...
 • Herní kabinety 

  Holubec, David
  Práce se zabývá výrobou a návrhem herních kabinetů jako jednou z možností, jak vystavovat digitální hry.