Now showing items 1-20 of 32

 • 39 dní na planině 

  Magdoňová, Hana
  Diplomový projekt 39 denního pobytu na planině bývalého lomu na na Brněnských Hádech (17. 5. - 24. 6. 2021) je zamýšlen jako dlouhotrvající performativní událost, která se zaměřuje především na vztah umělkyně a jejího ...
 • Anthology of Unspoken: Surreal Complexity of Mind 

  Hrádková, Jana
  Diplomová práce Anthology of Unspoken je forma osobní terapie, vyrovnávací mechanismus v podobě rozsáhlého osobního výzkumu prezentovaného formou vizuálně eklektického webu, který mapuje vnímání deprese a melancholie v rámci ...
 • As long as I don't remember who is wearing trousers anymore 

  Rafaelová, Kateřina
  Má diplomová práce s názvem As long as I don’t remember who is wearing trousers anymore sestává ze série velkoformátových maleb. Ve své práce se zabývám figurální malbou zejména technikou pastelem a atmosférou. Skrze ...
 • Bez názvu 

  Fickerová, Hana
  Dílo pokládající si otázku, zdali zachází lidé s přírodou nebo příroda s lidmi a zdali je zapotřebí dělit svět na lidi a přírodu. Počátečním impulsem pro tvorbu bylo vytvořit koncept konceptu (rekurzivní formou), zároveň ...
 • Beztvarost 

  Conde, Tamara
  Hlavní část mé diplomové práce tvoří několik obrazů většího formátu. Jde o olejomalby, které zobrazují hybridní spojení dvou těl; lidského a těla houby. IKoncepčně obrazy odrážejí úvahy o křížení, míšení a hybridizaci ...
 • D-SEED I. 

  Kratochvíl, Martin Dominik
  Jedná se o audiovizuální snímek, který prezentuje hudební kompilaci pěti interpretů doplněnou sochařskými objekty a zároveň je jedním z dalších výstupů platformy ntity.one.Default. Platforma ntity.one.Default je již dva ...
 • Digitální klima II. 

  Sidlárová, Kristýna
  V diplomové práci Digitální klima II. se zabývám reprezentací vztahu fyzické a virtuální hmoty. Výsledná prezentace proběhne na úrovni videoinstalace v negalerijním prostředí. V procesu práce zaznamenávám vlastní zkušenost ...
 • Expozice 

  Römerová, Denisa
  Diplomová práce s názvem Expozice je karetní společenská hra edukativního charakteru, která si klade za cíl přiblížit hráčům a hráčkám koncept a princip fotografické expozice. Hra zahrnuje karty, další herní materiál a ...
 • Fear Eats the Soul 

  Spalajković, Tamara
  Jako svou diplomovou práci předkládám videoinstalaci s názvem Orlando: Fear Eats the Soul. V tomto projektu si kladu za cíl prozkoumat napětí vytvářené performativním narušováním komplexního vztahu mezi člověkem a digitálním ...
 • FPS 

  Konečný, Dominik
  Obsahem mé práce je vytvoření prototypu hlavních herních systémů digitální hry v žánru FPS (first person shooter). Samotným cílem je tak na jednu stranu naplnění žánrových konvencí a navázání na historii daného žánru, na ...
 • From sea to summit 

  Staniczek, Jan
  Ve své diplomové práci se skrze instalaci ze série hliněných reprobeden pokouším o zprostředkování divných pocitů, jež jsou inherentně spjaty s post-antropocentrickým, ekologickým uvažováním meziobjektové koexistence. Z ...
 • Generativní růst 

  Zelený, Tomáš
  Cílem mé práce je zdůraznit estetiku podpor stejně jako jejich funkčnost za pomoci vkládání objektů přímo do rozrostlých struktur. Ty působí křehce díky své barevnosti, ale zároveň musí být silné natolik, aby dokázaly nést ...
 • Herní aplikace Lili 

  Hrbáčová, Veronika
  Předmětem diplomové práce je vývoj herně-vzdělávací aplikace pro osoby s těžkým mentálním postižením, určené pro platformu iOS, primárně pro zařízení iPad. Aplikace Lili je herně-vzdělávací aplikace, určená pro osoby se ...
 • Herní kabinety 

  Holubec, David
  Práce se zabývá výrobou a návrhem herních kabinetů jako jednou z možností, jak vystavovat digitální hry.
 • Inveni ipse ubique 

  Bezarova, Erika
  Diplomová práce zmapuje autorčinu osobní cestu k magickým jevům a zážitky s nimi, která bude zprostředkována prostřednictvím tarotové kosmologie a interpretována skrz prostorovou mapu, převážně keramických objektů, postavených ...
 • Jeskyně 

  Šindelářová, Alice
  Procesuální projekt zabývající se fenoménem jeskyně v souvislosti s pravěkým uměním. Zaobírá se kořeny zobrazivého umění, jeho výklady. Zkoumám otázky péče a konzervace kulturního dědictví. Zohledňuji formy prezentace ...
 • Kutilka 

  Davydenko, Polina
  Práce se zaobírá tématem migrace a následné integrace migranta do společnosti a jeho pocitů nostalgie a steskem po domově. Kutilky jsou některými aspekty a způsobem života podobné lidským charakteristikám. Práce připodobňuje ...
 • Life of a Generation 

  Rujbr, Kamil
  V diplomové práci vycházím primárně ze současných problémů, které nás obklopují, textů rapové hudby, evropské kinematografie a prostředí brněnského "Bronxu" ve kterém mám ateliér a mohu tak autenticky pozorovat všudypřítomné ...
 • OBYTNÝ PŘÍVĚS 

  Balková, Natálie
  Diplomová práce se zaměřuje na možné půdorysné řešení obytného přívěsu a bere v úvahu různé způsoby jeho obývání a užívání. Cílem práce je smysluplné a funkční spojení obytných zón – hygienické, aktivní a klidové, a to ...
 • Ostatky vnitřní emigrace 

  Sližová, Eva
  Diplomový projekt je pozvolna komponován z performativních aplikací fragmentů mojí, právě vznikající básnické sbírky. Zabývá se možnostmi autorské prezentace literární poezie. Zároveň reflektuje zkušenost básnické praxe, ...