Recent Submissions

 • VLIV STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ NA PROSPERITU FIRMY 

  Palíšek, Eduard
  Disertační práce si klade za cíl ověřit vliv strategického plánování na prosperitu firmy. Protože se názory odborníků na účelnost strategického plánování liší – někteří jsou přesvědčeni, že strategické plánování je základem ...
 • ŘÍZENÍ VOLNÉ LIKVIDITY PODNIKU 

  Makovský, Zdeněk
  Předložená disertační práce se zabývá problematikou řízení volné likvidity podniku v podmínkách České republiky. Prudký rozvoj finančních trhů v posledních letech, související zejména s rozvojem přenosových technologií a ...
 • INOVAČNÍ MANAGEMENT A KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 

  Heralecký, Tomáš
  Disertační práce se zabývá problematikou inovačního managementu a konkurenceschopností malých a středních podniků. Tato problematika je velice aktuální zejména z důvodu vysokého stupně konkurence v naší ekonomice. Inovace ...
 • Harmonizace zdaňování korporací v EU 

  Skalická, Hana
  Po vstupu do Evropske Unie problematika dani dostala a stale dostava zcela novy raz. Vytvari se tak uplne jine pravni prostredi, a to nejen v Ceske republice, ale i v Evropske unii samotne, kde az doposud byly harmonizovany ...
 • ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ S VYUŽITÍM 

  Hamplová, Petra
  Disertacni prace se sna.i metodicky definovat hlavni p.inosy p.istupu Supply chain managementu (dale SCM) a navrhnout s vyuzitim teto metody pristupy ke zvysovani efektivity a ziskovosti podniku a tim i cele vykonnosti ...
 • Znalostní management 

  Bačík, Petr
  Svou disertační práci jsem zaměřil na oblast znalostního managementu a jeho úrovně v českých firmách. Jde o velmi aktuální problematiku. Celosvětově roste zájem o znalosti, jejich řízení a využívání co největším počtem ...
 • Problematika financování podniků prostřednictvím Initial Public Offering 

  Meluzín, Tomáš
  Predložená disertacní práce se zabývá problematikou prvotních verejných nabídek akcií (angl. Initial Public Offering, ve zkratce IPO) na ceském kapitálovém trhu. Financování rozvoje spolecnosti prostrednictvím prvotních ...
 • Strategické řízení a jeho vliv na vývoj v menších technologických firmách v ČR 

  Peterka, Jiří
  Cílem disertační práce je identifikace charakteristik strategického řízení aplikovaného v menších českých, technologicky orientovaných firmách a nalezení strategických aspektů a typů strategického chování, které významným ...
 • Logistická koncepce pro virtuální organizace 

  Kuřitka, Ivo
  V předložené disertační práci jsou řešeny hlavní problematické oblasti související s postavením logistiky v prostředí virtuální organizace. Teorie virtuálních organizací byla doplněna o definici virtuality a rámcový model. ...