• Transformace evropských výstavních a veletržních areálů 

  Štěpánková, Lenka
  Veletržní a výstavní areály, které tvoří nedílnou součást řady evropských měst, představují unikátní typ městského prostoru, jehož dnešní podoba se konstituovala na základě dlouhého historického vývoje. Přesto tento svébytný ...
 • Podstata hliněné architektury v podmínkách Česka 

  Bažík, Lenka
  Po celých deset tisíc let používali lidé nepálenou hlínu ve svých obydlích a za pouhých posledních sto let se od ní vyspělá společnost vlivem rozvoje moderních technologií postupně odvrátila. Nepálená hlína má jako stavební ...
 • Kvalita urbanistické struktury dle hodnocení jejich obyvatel 

  Matyášová, Jana
  Spokojenost obyvatel je součástí sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje. Zkoumáním spokojenosti obyvatel lze přispět k navrhování takových obytných souborů, které budou lépe odpovídat požadavkům obyvatel a budou ...