Now showing items 3-4 of 4

  • Specifika návrhu budov z recyklovaných stavebních hmot 

    Dobrovolný, Petr
    Rozvinuté společnosti se v rostoucí míře přiklánějí k myšlenkám udržitelnosti, které zahrnují také otázky surovinové náročnosti a nakládání s odpady. Země EU deklarují záměr přechodu k takzvané cirkulační ekonomice, kde ...
  • Transformace evropských výstavních a veletržních areálů 

    Štěpánková, Lenka
    Veletržní a výstavní areály, které tvoří nedílnou součást řady evropských měst, představují unikátní typ městského prostoru, jehož dnešní podoba se konstituovala na základě dlouhého historického vývoje. Přesto tento svébytný ...