Now showing items 4-4 of 4

  • Transformace evropských výstavních a veletržních areálů 

    Štěpánková, Lenka
    Veletržní a výstavní areály, které tvoří nedílnou součást řady evropských měst, představují unikátní typ městského prostoru, jehož dnešní podoba se konstituovala na základě dlouhého historického vývoje. Přesto tento svébytný ...