Show simple item record

Finanční klíčové výkonnostní ukazatelé ve strojírenských podnicích

dc.contributor.authorMilichovský, Františekcs
dc.date.accessioned2021-09-02T10:54:03Z
dc.date.available2021-09-02T10:54:03Z
dc.date.issued2015-03-25cs
dc.identifier.citationPeriodica Polytechnica, Social and Management Sciences. 2015, vol. 23, issue 1, p. 60-67.en
dc.identifier.issn1416-3837cs
dc.identifier.other113414cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201397
dc.description.abstractPerformance is usually defined as system of monitoring individual corporate processes on way to produce the appropriate changes in organizational culture, systems and processes. These activities help to achieve optimal performance agreement targets, allocation of resources, information management on possible modifications of business strategyorsharingtheresultscontinuedindividual goals. Due the performance monitoring the companies can find the Key Performance Indicators, also known as KPIs that help to all organizations define and measure progress toward corporate goals. The objective of this paper is to find trend of improvement by measuring effectiveness of marketing activities. For this reason there was used questionnaire survey, focused on engineering companies operating in Czech Republic. Results and discussion of the paper are based on the analysis of secondary sources and selected data of questionnaire survey, which are involved on measuring the performance of Czech companies. To process the results of the questionnaire survey, there were used both basic types of descriptive statistics and factor analyze on the selected dataset. The data were processed by using the statistical program IBM SPSS Statistics 22. The conclusions provide characteristics of the limitations of research and its potential further direction.en
dc.description.abstractVýkonnost je obvykle definována jako systém monitorování jednotlivé firemní procesy na cestě k výrobě příslušné změny v organizační kultury, systémů a procesů. Tyto aktivity pomáhají k dosažení optimálních o dohodě výkonnostních cílů, alokaci zdrojů, řízení informací o možných úpravách obchodní strategyorsharingtheresultscontinuedindividual cílů. Díky výkonu sledování společnosti, najdete klíčových ukazatelů výkonnosti, známé také jako KPI, které pomáhají všem organizacím definovat a měřit pokrok směrem k cíli společnosti. Cílem této práce je najít trend zlepšování měřením efektivity marketingových aktivit. Z tohoto důvodu bylo použito dotazníkové šetření zaměřené na inženýrských společností působících v České republice. Výsledky a diskuse z papíru jsou založeny na analýze sekundárních zdrojů a vybraných údajů dotazníkového šetření, které se podílejí na měření výkonnosti českých firem. Pro zpracování výsledků dotazníkového šetření, byly tam použity oba základní typy popisné statistiky a faktor analyzovat na zvoleném datovém souboru. Data byla zpracována pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics 22. Závěry poskytnout charakteristiky omezení výzkumu a jeho potenciální další směr.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent60-67cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherBudapest University of Technology and Economicscs
dc.relation.ispartofPeriodica Polytechnica, Social and Management Sciencescs
dc.relation.urihttps://pp.bme.hu/so/article/view/7810cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectmarketing effectivenessen
dc.subjectmarketing performanceen
dc.subjectukazatelé
dc.subjectmarketingová efektivnost
dc.subjectmarketingová výkonnost
dc.titleFinancial Key Performance Indicators in Engineering Companiesen
dc.title.alternativeFinanční klíčové výkonnostní ukazatelé ve strojírenských podnicíchcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
sync.item.dbidVAV-113414en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.09.17 00:59:19en
sync.item.modts2021.09.17 00:15:24en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume23cs
dc.identifier.doi10.3311/PPso.7810cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1416-3837/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International