Now showing items 117-136 of 377

 • Nasazení systému CRM v produkční firmě 

  Popelka, David
  Bakalářská práce se zabývá nasazením systému CRM v produkční firmě Entity production, s.r.o. Na základě zjištěných faktů z analýzy procesů a společnosti jako takové, obsahuje řešení nasazení CRM systému ve společnosti a ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu 

  Pawlas, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na zavedení internetového obchodu, zlepšení internetové prezentace a návrh e-markatingu pro firmu Dagen, s.r.o. Na základě provedené analýzy současného stavu v dané firmě byl proveden návrh na ...
 • Návrh a implementace internetového obchodu 

  Maťák, Lubomír
  Obsahem této práce je analýza a návrh elektronického obchodu pro firmu, zabývající se velkoobchodním prodejem elektromateriálu a poskytování služeb v oblasti dodávek elektromateriálu na stavbu různých projektů, jak ze ...
 • Návrh bezdrátové sítě pro SOŠ Podyjí 

  Truhlář, Petr
  Pro svoji práci jsem si vybral návrh bezdrátové sítě, která bude v praxi aplikována na SOŠ Podyjí. V této práci se budu zabývat výběrem vhodného standardu bezdrátové sítě a jeho využití. Teoretická část mé práce se bude ...
 • Návrh databáze krizového evakuačního centra Českého červeného kříže 

  Klimeš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze krizového evakuačního centra Českého červeného kříže. V první části jsou popsána teoretická východiska, která nabízí základní přehled znalostí potřebných pro dosažení ...
 • Návrh databáze SQL pro stomatologickou kliniku 

  Janata, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro stomatologickou kliniku, která by měla zjednodušit a zefektivnit pracovní podmínky na klinikách. V první části jsou uvedeny teoretické základy problematiky. Další kapitola ...
 • Návrh datbáze pro řízení uživatelských účtů 

  Kostrhoun, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro efektivní řízení uživatelských účtů v systémech UNIX ve společnosti IBM. Databáze byla modelována v MS SQL 2008. Jejím úkolem bylo zlepšit práci administrátorů a zkvalitnit ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Tomáš, David
  Práce pojednává o analýze současného stavu informačního systému ve firmě Agro Odersko, a.s. Pro shrnutí analýzy firmy a informačního systému jsem využil metodu SWOT a pro analýzu informačního systému jsem použil metodou ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro firmu Plynoterm, spol. s.r.o. 

  Jaša, Alois
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení informačního systému ve firmě Plynoterm, spol. s r.o. Je provedena analýza současného stavu informačního systému metodou HOS 8. Na základě zjištěných skutečností, které se porovnají ...
 • Návrh elektronického 3D katalogu 

  Špaček, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení elektronického 3D katalogu sortimentu soukromé firmy. Práce poskytuje teoretický základ 3D modelování a metod, kterých se zde využívá. Popisuje některé možnosti pro zobrazení ...
 • Návrh elektronického 3D katalogu a manuálu 

  Tuček, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem moderního elektronického 3D katalogu a manuálu, který bude sloužit uživateli a provozovateli expanzní turbíny k rychlému vyhledání a určení požadovaného náhradního dílu expanzní ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Kováčik, Viktor
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou elektronického obchodu. Obsahuje statistiky o nejčastějších nákupech na Internetu. Popisuji zde situaci podniku na trhu a navrhuji pro ...
 • Návrh elektronického obchodu pro AREAL SYSTEMS s.r.o. 

  Parimucha, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nového elektronického obchodu pro firmu AREAL SYSTEMS s.r.o. Předmětem prodeje budou samolepky na zeď vyrobené na míru každému zákazníkovi. Návrh je řešený ze dvou hledisek, a to z ...
 • Návrh elektronického obchodu pro firmu 

  Kalužík, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje návrhu elektronického obchodu a internetových stránek pro firmu, která se zabývá prodejem oděvů a sportovního příslušenství. Základem části bakalářské práce nazvané současný stav řešené problematiky ...
 • Návrh elektronického obchodu pro firmu 

  Beránek, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem elektronického obchodu pro servis s autoskly jako možnost jeho propagace na internetu. V práci jsou vysvětleny základní pojmy související s elektronickými obchody a popsána specifika internetového ...
 • Návrh elektronického obchodu pro služby 

  Pokorná, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh technického a ekonomického řešení elektronického obchodu pro služby.
 • Návrh elektronického obchodu pro vinařství Gotberg a.s. 

  Fabig, Roman
  Předmětem bakalářské práce je srovnání všech existující produktů k zřízení elektronického obchodu. Cílem je doporučení nejvhodnější varianty nabízených produktů pro vybranou společnost s ohledem na internetový marketing a ...
 • Návrh elektronického obchodu pro Westfalia Metal s.r.o. 

  Žižlavský, Jan
  Návrh elektronického obchodu pro Westfalia Metal s.r.o. založeného na informačním systému SAP. Návrh zohledňuje druh zákazníků společnosti.
 • Návrh elektronického obchodu společnosti Vema, a. s. 

  Jenyš, David
  Ve své bakalářské práci je navrhnut a popsán elektronický obchod pro společnost Vema, a. s., který nabízí software, který společnost vyvíjí. Je zde popsán způsob a návrh zavedení tohoto obchodního prvku, kterým společnost ...
 • Návrh grafického prostředí společnosti, propagace společnosti 

  Vrána, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na formy propagace mnou zvolené společnosti Arkys, s.r.o.. Její úvodní část je věnována teoretických východiskům. Následně se pak zabývá řešením problému analýzy současného stavu. Závěr ...