Now showing items 249-268 of 397

 • Obchodní společnosti 

  Vajdová, Petra
  Táto bakalárska práca je zameraná na zmenu právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Porovnáva jednotlivé typy obchodných spoločností, ich výhody a nevýhody. Pri zmene právnej formy spoločnosti ...
 • Obchodní společnosti 

  Háblová, Agáta
  Tato bakalářská práce se zabývá obchodními společnostmi a jejich problematikou. A to z právního, daňového i účetního hlediska. Práce se zabývá jak všeobecnými tématy, které se týkají těchto společností, tak praxí každé ...
 • Obchodní společnosti 

  Pecl, Lubomír
  Předložená práce se zabývá problematikou slučování obchodních společností, v tomto případě dvou společností s ručením omezeným. První část práce obsahuje teoretické poznatky týkající se způsobu přeměny obchodních společností. ...
 • Obnova vozového parku ve vazbě na základ daně 

  Loukotková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá komparací jednotlivých forem financování podnikové investice z daňového hlediska. Obsahuje analýzu vlivu leasingového a úvěrového financování nového osobního automobilu na základ daně z příjmů ...
 • Ochrana dat podniku 

  Koutný, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany dat v podniku. Data jsou jedním z nejcennějších zboží a je nutné, aby měl podnik tato data chráněna. Práce je zaměřena na analýzu současného stavu a navrhuje řešení v souladu ...
 • Odměňování pracovníků, jejich motivace a stimulace 

  Bureš, Petr
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou odměňování pracovníků, jejich stimulace a motivace k pracovním výkonům. Obsahová a významová náplň odměňování, motivace i stimulace je popsána v teoretické části bakalářské ...
 • Open-source řešení elektronického obchodu Čajové polštáře.cz 

  Bondy, Radim
  V této bakalářské práci realizuji vhodné řešení elektronického obchodu dle zadaných požadavků, s využitím některé z možností open-source softwaru. Vypracování se bude skládat především z podrobné analýzy možností open-source ...
 • Optimalizace informační infrastruktury podniku. 

  Luska, Jiří
  Práce pojednává o problematice datové infrastruktury firmy Instalační materiál - Herman s.r.o., která se zabývá prodejem a komplexními službami v oblasti instalatérství. Současný stav počítačové sítě je celkově nevyhovující, ...
 • Optimalizace zdanění vybrané právnické osoby 

  Měcháčková, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je navrhnout postupy jak optimalizovat daňovou povinnost u právnické osoby, zabývající se zemědělskou činností, v období 2009 - 2011, objasnit pojem daňového zatížení, s ohledem na změny v daňových ...
 • Optimální model informačního systému datových schránek 

  Balcar, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou informačního systému datových schránek. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu datových schránek, e-governmentu a nástrojů potřebných k využití datové schránky jako jsou ...
 • Osobní automobily v daních 

  Valchářová, Lada
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování osobních automobilů. Cílem práce je shromáždit informace potřebné ke snížení daňové povinnosti vyvolané automobily. Získané teoretické poznatky jsou poté ...
 • Podnikatelský plán 

  Melezínková, Martina
  Předmětem bakalářské práce „Podnikatelský plán“ je zpracování konkrétního podnikatelského plánu na založení podniku. Teoretická část se zabývá především analýzou jednotlivých částí podnikatelského plánu a právními, formami ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Pelcová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení malého podniku zabývajícího se agroturistikou. Podnikatelský záměr bude následně aplikován na konkrétním případě, a to v jezdeckém areálu ...
 • Podnikatelský plán pro založení mikropodniku - řeznictví 

  Pittová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru, jehož předmětem je založení firmy Řeznictví Pitta, která se zabývá prodejem masných výrobků a lahůdek se zahraničním sortimentem a výběrem odrůdových vín. ...
 • Podnikatelský plán pro založení prodejny se sportovními potřebami 

  Pospíšilová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení maloobchodu se sportovními potřebami. Práce se skládá ze tří částí, teoretické, analytické a návrhu vlastního řešení. V první části se věnuji ...
 • Podnikatelský záměr 

  Homolková, Hana
  Cílem bakalářské práce bude založení nového kosmetického salonu. V práci se budu zabývat všemi aspekty, které souvisí s jeho založením a řízením. Pomocí jednotlivých metod budu realizovat jednotlivé kroky práce, které ...
 • Podnikatelský záměr 

  Otmarová, Linda
  Bakalářská práce navrhuje možnost realizace výstavby developerského projektu jako podnikatelského záměru. Developerským projektem se v této práci rozumí multifunkční obchodní a zábavní centrum. Je zde zahrnut teoretický ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zouharová, Marie
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Senetářov s cílem vypracovat reálný podnikatelský plán na rozšíření místního Muzea tradičního bydlení a perleťářství. Teoretická část analyzuje hospodaření obce se zaměřením na ...
 • Podnikatelský záměr 

  Štěpánková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh podnikatelského záměru, který bude využit pro realizaci projektu v oblasti stavebnictví. Práce vychází ze základních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza tržního prostředí ...
 • Podnikatelský záměr 

  Branderský, Lukáš
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením podnikateľského zámeru pre hotel. Práca vychádza z úvodných teoretických poznatkov, po ktorých nasleduje analýza tržného prostredia a konkurencie. Nakoniec je rozpracovaný postup pre ...