Now showing items 249-268 of 377

 • Podnikatelský plán 

  Melezínková, Martina
  Předmětem bakalářské práce „Podnikatelský plán“ je zpracování konkrétního podnikatelského plánu na založení podniku. Teoretická část se zabývá především analýzou jednotlivých částí podnikatelského plánu a právními, formami ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Pelcová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení malého podniku zabývajícího se agroturistikou. Podnikatelský záměr bude následně aplikován na konkrétním případě, a to v jezdeckém areálu ...
 • Podnikatelský plán pro založení mikropodniku - řeznictví 

  Pittová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru, jehož předmětem je založení firmy Řeznictví Pitta, která se zabývá prodejem masných výrobků a lahůdek se zahraničním sortimentem a výběrem odrůdových vín. ...
 • Podnikatelský plán pro založení prodejny se sportovními potřebami 

  Pospíšilová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení maloobchodu se sportovními potřebami. Práce se skládá ze tří částí, teoretické, analytické a návrhu vlastního řešení. V první části se věnuji ...
 • Podnikatelský záměr 

  Homolková, Hana
  Cílem bakalářské práce bude založení nového kosmetického salonu. V práci se budu zabývat všemi aspekty, které souvisí s jeho založením a řízením. Pomocí jednotlivých metod budu realizovat jednotlivé kroky práce, které ...
 • Podnikatelský záměr 

  Otmarová, Linda
  Bakalářská práce navrhuje možnost realizace výstavby developerského projektu jako podnikatelského záměru. Developerským projektem se v této práci rozumí multifunkční obchodní a zábavní centrum. Je zde zahrnut teoretický ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zouharová, Marie
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Senetářov s cílem vypracovat reálný podnikatelský plán na rozšíření místního Muzea tradičního bydlení a perleťářství. Teoretická část analyzuje hospodaření obce se zaměřením na ...
 • Podnikatelský záměr 

  Štěpánková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh podnikatelského záměru, který bude využit pro realizaci projektu v oblasti stavebnictví. Práce vychází ze základních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza tržního prostředí ...
 • Podnikatelský záměr 

  Branderský, Lukáš
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením podnikateľského zámeru pre hotel. Práca vychádza z úvodných teoretických poznatkov, po ktorých nasleduje analýza tržného prostredia a konkurencie. Nakoniec je rozpracovaný postup pre ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vinca, Martin
  Tato bakalářská práce pomáhá objasnit problematiku založení malé fotovoltaické elektrárny na území České republiky. V teoretické části této práce se zabýváme důležitými teoretickými východisky k založení podniku. V analytické ...
 • Podnikatelský záměr 

  Škorpík, Adam
  V této práci bych chtěl vytvořit světovou novinku v oblasti horkovzdušných balónů. A to pronájem převážně závodních balónů pro české, zahraniční, většinou zaoceánské piloty, kteří míří do Evropy na závody či fiesty.V ...
 • Podnikatelský záměr 

  Letochová, Kamila
  Bakalářská práce pojednává o problematice podnikatelského záměru, který je určen k založení internetového obchodu s oblečením a doplňky. V práci jsou obsaženy informace potřebné k samotnému založení podniku, dále informace ...
 • Podnikatelský záměr 

  Teplá, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je sestavení reálného a především proveditelného podnikatelského plánu na založení wellness centra na klubovém principu. Teoretická část charakterizuje jednotlivé části podnikatelského plánu, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sklenář, Jakub
  Bakalářská práce zpracovává téma podnikatelského plánu, který se zaměřuje na založení podnikání v oboru pohostinství. Teoretická část vymezuje typy podnikatelského plánu a jeho strukturu. V praktické části, která je aplikací ...
 • Podnikatelský záměr 

  Švajdová, Ivana
  Předmětem bakalářské práce je realizace podnikatelského záměru. Práce se zaměřuje na optimální postup při zahájení činnosti, odhalení možných rizik podnikání a následnou analýzu financování projektu. Při zpracování této ...
 • Podnikatelský záměr 

  Lupieńská, Agáta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který je zaměřen na vytvoření podnikání v oblasti studentského ubytování. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, následuje analýza současné situace na ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vinkler, Lukáš
  Tato bakalářská práce je rozdělená na tři hlavní části. Teoretická část popisuje jednotlivé kapitoly podnikatelského plánu. Na základě teoretické části tato práce zpracovává vybrané analýzy lyžařské školy a půjčovny ARON ...
 • Podnikatelský záměr 

  Ondrušová, Denisa
  Předmětem bakalářské práce je návrh podnikatelského plánu, který se zaměřuje na založení podnikání v oblasti pohostinství. Tento návrh bude v budoucnu využit pro založení kavárny BIO Caffé Green. Práce obsahuje všechny ...
 • Podnikatelský záměr 

  Karafa, Michal
  Cílem bakalářské práce je rozpracování návrhu podnikatelského záměru v oblasti stavebnictví včetně zvolení vhodné strategie, výběru marketingového mixu, vytvoření analýzy vybraných faktorů a vyhodnocení získaných dat s ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hladiš, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je problematika vypracování podnikatelského záměru za účelem rozvoje firmy. Práce je zaměřena na inovaci v oblasti marketingu a nabídce zboží pro zákazníky. V teoretické části práce jsou uvedeny ...