Now showing items 310-329 of 377

 • Skončení pracovního poměru zaměstnanců společnosti Honeywell, spol. s r. o. 

  Hanušová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku skončení pracovního poměru. Obsahuje návrh na skončení pracovního poměru zaměstnanců vypracovaný pro zaměstnavatele, který na základě rozhodnutí svého vedení přemísťuje jeden z ...
 • Směrnice k dlouhodobému majetku 

  Kudiovský, Stanislav
  Bakalářská práce pojednává o problematice vnitřních směrnic potřebných k vedení účetnictví. Je zde uveden význam a účel vnitřních směrnic. Práce dále obsahuje klasifikaci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V ...
 • Spokojenost klientů a návrhy na její zlepšení 

  Říhová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti klientů České pošty s.p. V teoretické části je vymezena charakteristika marketingového pojetí služeb, spokojenosti zákazníků se službami a způsoby měření či hodnocení ...
 • Srovnání zdanění jednotlivých forem podnikání 

  Grossová, Eva
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na srovnání zdanění jednotlivých forem podnikání. Především na zdanění fyzických a právnických osob. Srovnání je vysvětleno na praktických příkladech. Jsou v ní také obsažena fakta o ...
 • Strategie elektronického obchodu 

  Štěrba, Radek
  Moje bakalářská práce se bude zabývat volbou ideální strategie pro vybudování elektronického obchodu. Primárně se v této práci zaměřím na to, jakým způsobem docílit úspěšného a tím i ekonomicky přínosného elektronického ...
 • Strategie rozvoje obchodních zástupců vybrané společnosti 

  Vojta, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku podnikového vzdělávání. Definuje zákonitosti, podmínky a postupy vzdělávání a rozvoje pracovníků ve firmách. Analyzuje skutečný vzdělávací program ve vybrané obchodní společnosti ...
 • Studie logistické koncepce distribučního skladu 

  Vavrová, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na chod spediční společnosti, hlavně na oddělení specializující-se na skladovaní a vnitrostátní přepravu zboží. V práci je navržen systém skladovaní přijatého zboží a také informační systém pro ...
 • Studie řízení zásob 

  Měcháčková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na studii řízení zásob. Prostřednictvím analýzy ABC a analýzy XYZ, se zásoby v podniku roztřídí do jednotlivých skupin, které mají různý způsob řízení tak, aby se předcházelo problémům, kterými ...
 • Tvorba a implementace internetových stránek firmy 

  Krause, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou zcela nové internetové prezentace firmy, která doposud nebyla žádným způsobem medializována. Podrobně zpracovává tvorbu nového statického webu podle moderních postupů a dodržuje ...
 • Tvorba strategie elektronického obchodování 

  Charvát, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice elektronického obchodu s primárním zaměřením na zákazníky. Na základě poznatků z teoretické části je v praktické části navržena strategie elektronického obchodování, která ...
 • Úroky z půjček a úvěrů a jejich daňová uznatelnost v konkrétní OS 

  Bednářová, Kamila
  Bakalářská práce pojednává o problémech obchodních společností, které jim vznikají v souvislosti s přijímáním úvěrů a půjček a zejména s posouzením nákladových úroků z pohledu daňové uznatelnosti pro účely daně z příjmů ...
 • Úvěrování fyzických osob bankovními a nebankovními subjekty 

  Šenkýř, Adam
  Tématem bakalářské práce je úvěrování fyzických osob bankovními a nebankovními subjekty v soudobé situaci České republiky. Zaměřuje se především na komparaci hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření u vybraných ...
 • Úvěrování fyzických osob bankovními a nebankovními subjekty 

  Sádlík, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci obchodních bank, družstevních záložen a nebankovních úvěrových institucí z hlediska nabídky spotřebitelských úvěrů pro nepodnikající fyzické osoby. Srovnání je provedeno na základě ...
 • Varianty financování dlouhodobého majetku 

  Valihrachová, Lea
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretickou část představuje vymezení konkrétních variant financování v podobě financování pomoci vlastních prostředků, leasingu a úvěrů. Tyto ...
 • Vnitropodnikové účetnictví ve vybrané firmě 

  Omelková, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá implementací vnitropodnikového účetnictví tak, aby měly sledované výnosy vypovídající hodnotu pro společnost LETIŠTĚ Brno a.s. Specifikuje význam vnitropodnikového účetnictví a definuje návrh na ...
 • Vymáhání daňových nedoplatků 

  Rausová, Iva
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymáhání daňových nedoplatků. Popisuje způsoby, kterými lze daňové nedoplatky vymáhat a analyzuje proces jejich vymáhání v praxi. Obsahuje pravidla, jejichž dodržováním mohou daňové subjekty ...
 • Vymáhání pohledávek Celním úřadem Náchod 

  Kánský, Břetislav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek celním úřadem Náchod. Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. První část je zaměřena na právní předpoklady a průběh daňového řízení. Následující část se ...
 • Vymáhání pohledávek soudní cestou 

  Sedláková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá různými způsoby vymáhání pohledávek. Teoretická část obsahuje jednotlivé způsoby vymáhání. Na konkrétní právnické osobě je proveden rozbor úspěšnosti vymáhání pohledávek těmito jednotlivými ...
 • Vymáhání pohledávek ve společnosti PANACHILLES a. s. 

  Šmehlíková, Petra
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou vymáhání pohledávek. Poskytne přehled o procesu vymáhání pohledávek dle občanského soudního řádu a exekučního řádu. Dále poskytne informace o rozhodčím řízení. Cílem této práce ...