Now showing items 324-343 of 377

 • Varianty financování dlouhodobého majetku 

  Valihrachová, Lea
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretickou část představuje vymezení konkrétních variant financování v podobě financování pomoci vlastních prostředků, leasingu a úvěrů. Tyto ...
 • Vnitropodnikové účetnictví ve vybrané firmě 

  Omelková, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá implementací vnitropodnikového účetnictví tak, aby měly sledované výnosy vypovídající hodnotu pro společnost LETIŠTĚ Brno a.s. Specifikuje význam vnitropodnikového účetnictví a definuje návrh na ...
 • Vymáhání daňových nedoplatků 

  Rausová, Iva
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymáhání daňových nedoplatků. Popisuje způsoby, kterými lze daňové nedoplatky vymáhat a analyzuje proces jejich vymáhání v praxi. Obsahuje pravidla, jejichž dodržováním mohou daňové subjekty ...
 • Vymáhání pohledávek Celním úřadem Náchod 

  Kánský, Břetislav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek celním úřadem Náchod. Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. První část je zaměřena na právní předpoklady a průběh daňového řízení. Následující část se ...
 • Vymáhání pohledávek soudní cestou 

  Sedláková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá různými způsoby vymáhání pohledávek. Teoretická část obsahuje jednotlivé způsoby vymáhání. Na konkrétní právnické osobě je proveden rozbor úspěšnosti vymáhání pohledávek těmito jednotlivými ...
 • Vymáhání pohledávek ve společnosti PANACHILLES a. s. 

  Šmehlíková, Petra
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou vymáhání pohledávek. Poskytne přehled o procesu vymáhání pohledávek dle občanského soudního řádu a exekučního řádu. Dále poskytne informace o rozhodčím řízení. Cílem této práce ...
 • Vymáhání pohledávek ve společnosti Spojené kartáčovny a. s. 

  Soukupová, Hana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na různé způsoby zajištění pohledávek a vymáhání pohledávek. Dále se zabývá analýzou pohledávek a závazků konkrétní společnosti a zobrazuje stav pohledávek po splatnosti v této společnosti. ...
 • Vytvoření elektronického platebního systému 

  Kořenek, Jan
  Vzhledem k nedávné finanční krizi se razantně zvedl počet debat o stabilním a bezpečném finančním prostředí. Zaměření bakalářské práce je vytvořit platební systém, který bude moci operovat zcela nezávisle, s pevně daným ...
 • Vytvoření personální politiky ve střední organizaci 

  Lojdová, Marie
  Bakalářská práce se zabývá personální politikou ve společnosti INSPIRE CZ, s.r.o. Práce osvětluje důležitost role personalisty ve společnosti a jeho jednotlivé úkoly. Specifikuje personální činnost v menších firmách a ...
 • Využití finančních ukazatelů pro hodnocení výkonnosti 

  Slováček, Robert
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením současné finanční situace firmy BMB Ždánice, spol. s r. o. Jako nástroj hodnocení jsou použity metody finanční analýzy, jejichž výsledky jsou východiskem pro návrhy na zlepšení ...
 • Využití fondů EU pro financování projektu: Zpřístupnění brněnského podzemí 

  Sedlák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá využitím fondů Evropské unie na financování projektů Statutárního města Brna. V teoretické části jsou popsány možnosti čerpání z fondů EU. V analytické části je popsána současná situace Statutárního ...
 • Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě 

  Kaňová, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení bodu zvratu ve firmě, na analýzu nákladů a nalezení cest jejich optimalizace. Specifikuje náklady, tržby z prodeje a bod zvratu. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány ...
 • Výběr informačního systému 

  Plojhar, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení nejlépe vyhovujícího informačního systému pro konkrétní výrobní podnik. V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy týkající se tématu a popsána metodologie ...
 • Výběr informačního systému 

  Prokeš, Jiří
  Bakalářská práce hodnotí současnou situaci využití a potřeby informačního systému vybrané firmy včetně stanovení kritérií pro výběr optimálního řešení. Dále porovnává relevantní produkty na současném trhu dle zjištěných ...
 • Vývoj v oblasti zdanění příjmů fyzických osob od roku 1993 

  Veselá, Petra
  Bakalářská práce se zabývá vývojem v oblasti zdanění příjmů fyzických osob, a to od roku 1993, kdy vešel v účinnost zákon o dani z příjmů. Cílem práce je zhodnotit změny týkající se příjmů z podnikání a jiné samostatné ...
 • Vývoj v oblasti zdanění příjmů z podnikání se zaměřením na změny od roku 2006 

  Drábková, Pavlína
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdanění příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, které jsou uvedeny v části první zákona o daních z příjmů. Podrobně analyzuje důležité změny v ...
 • Vznik pracovního poměru a povinnosti zaměstnavatele 

  Šenkýřová, Petra
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku pracovního poměru. Jejím hlavním cílem je analýza problémů a nedostatků spojených se vznikem pracovního poměru a návrh optimálního řešení vedoucího k jejich minimalizaci.
 • Zajištění závazků 

  Machová, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení možností zajištění závazků v obchodní společnosti. Teoretická východiska práce jsou pak aplikována na konkrétní případ ve vybrané společnosti. V návrhu zajištění je dán směr, kterým ...
 • Založení účetní firmy 

  Štambacherová, Gabriela
  Bakalářská práce pojednává o nezbytných krocích k založení a provozování firmy zaměřené na poskytování účetnictví. Obsahuje veškeré potřebné informace pro podnikatele, který by se rozhodl dané podnikání zahájit, včetně ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Lohniská, Aneta
  Bakalářská práce se zaměřuje na teoretickou oblast zaměstnaneckých benefitů a praktické užití v konkrétní firmě. Cílem je vyhodnotit daňové zatížení firmy a spokojenost zaměstnanců s nabídkou zaměstnaneckých výhod. Následně ...