Now showing items 173-192 of 496

 • Nápravy osobních a závodních automobilů 

  Ševčík, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání různých typů náprav s důrazem na změnu geometrie během propružení.Ve studentské verzi Autodesk Inventor Professional byly vytvořeny modely náprav a virtuálního testovacího polygonu. ...
 • Nástroje managementu kvality 

  Husák, Martin
  Tato bakalářská práce je psána formou rešerše. Dává si za cíl zmapovat nástroje a metody, které mají za úkol zlepšovat jakost a udržet ji na požadované úrovni. Text je rozdělen do dvou kapitol. První kapitola je věnována ...
 • Nástroje pro soustružení 

  Václavek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá nástroji pro soustružení a porovnáním výrobků domácí a zahraniční firmy. V první části je soustružení obecně popsáno, včetně základních vztahů. Druhá část je už přímo zaměřena na nástroje, jejich ...
 • Návrh a realizace doplňkového sensorického systému pro experimentální vozidlo 

  Šimurda, Matěj
  Práce se zabývá návrhem a realizací doplňkového senzorického systému pro reálný projekt: "Experimentální čtyřkolové vozidlo". Jedná se o teplotní senzory, senzory polohy tlumičů a senzory vzdálenosti (kolizní senzory). V ...
 • Návrh a realizace konstrukce autonomního mobilního robotu 

  Vrátil, Šimon
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a výrobě funkčního vzorku podvozku autonomního robotu. Jsou posuzovány různé varianty řešení, hodnoceny jejich klady, zápory a z pohledu dostupných možností výroby a funkčnosti ...
 • Návrh a realizace konstrukčního řešení úpravy pískovacího stroje 

  Klár, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací konstrukční úpravy pískovacího stroje s ohledem na požadavky řešení. První část obsahuje krátkou rešeršní studii, jež popisuje technologii tryskání a různé druhy tryskacích strojů. ...
 • Návrh a realizace výukového modelu Kulička na tyči 

  Križan, Jakub
  Práce se zabývá problematikou stavby, řízení a identifikace výukového modelu ,,kulička na tyči“. První část práce zmiňuje možnosti mechanické realizace s ohledem na již existující modely a zkoumá možnosti realizace pohonu ...
 • Návrh automatického zařízení pro spojování ráfků jízdních kol 

  Ocelík, Jakub
  Práce se v úvodu zabývá přiblížením problematiky výroby cyklistických ráfků a popisuje úskalí, se kterými se výrobci ráfků setkávají. Další část práce analyzuje technologické možností spojení zakružených profilů ráfků a ...
 • Návrh čtyřnohého robota pro soutěž RoboCup 

  Barcaj, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá hlavními součástmi stavebnice BOILOID, vývojovým prostředím RoboPlus a následnou konstrukcí čtyřnohého robota. Cílem této práce bylo zkonstruovat a oživit čtyřnohého robota, který by prozkoumal ...
 • Návrh dýzy pro měření množství nasávaného vzduchu spalovacím motorem 

  Esterka, Ondřej
  V bakalářské práci jsou uvedeny emisní normy, které platí pro osobní automobily, a systém regulace bohatosti směsi. Dále je zde rešerše objemových a průřezových průtokoměrů, vhodných pro měření průtoku vzduchu, včetně ...
 • Návrh experimentálního modelu ohřevu TUV 

  Kuba, Pavel
  Tato práce popisuje návrh experimentálního modelu ohřevu TUV a identifikaci parametrů systému na základě měření. Podle výsledků rešeršní studie byl zhotoven model ohřívače a měřící jednotka. K měření a přenosu dat do PC ...
 • Návrh humanoidního robota pro soutěž RoboCup 

  Zajíc, Jiří
  Práce pojednává o výběru a přípravě robota na soutěž RoboCup Humaoid League. Jako základ pro stavbu je použita stavebnice Bioloid od výrobce Robotis. Stavebnice je rozšířena o novou řídící jednotku Roboard-100, snímače ...
 • Návrh konstrukce kamerového jeřábu s elektrickým pohonem 

  Bosák, Dalibor
  Tato bakalářská práce je se zabývá přehledem kamerové techniky pro pohyb kamery a samotnou konstrukcí kamerového jeřábu s elektrickým pohonem kamerové hlavy. V konstrukční části práce jsou nejprve uvedeny návrhy koncepce ...
 • Návrh konstrukce majáků pro indoor navigaci mobilních robotů 

  Růžička, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem indoor navigačního systému pro autonomní mobilní roboty, založeném na bázi infračerveného světla. Specielně návrhem majáků, což jsou značky v prostředí, díky kterým se robot dokáže zorientovat ...
 • Návrh konstrukce mobilního kamerového jeřábu 

  Sluše, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh konstrukce mobilního kamerového jeřábu s otočným segmentovým ramenem na podvozku s koly. V první části jsou mobilní kamerové jeřáby popsány z konstrukčního hlediska a následně rozděleny do ...
 • Návrh konstrukčního řešení aretace bazénového zastřešení 

  Machýček, David
  Tato bakalářská práce se v rešeršní části zabývá možnostmi zakrytí či zastřešení vodní hladiny bazénu. Po uvedení možností zakrytí bazénu je proveden rozbor efektivnosti bazénového zastřešení a nalezeny hlavní pozitiva ...
 • Návrh podavače pro automatickou navíječku 

  Gašperec, Michal
  Abstrakt Táto bakalárska práca sa zaoberá automatizáciou vo výrobe tesnení na pracovisku firmy Leader Gasket of Slovakia, s.r.o. Konkrétne sa jedná o zefektívnenie navíjania vinutia na vnútorný krúžok tesnenia. Keďže vofirme ...
 • Návrh pohonu natáčení monitorovací paraboly 

  Brada, Michal
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí pohonné jednotky pro nastavení přesného azimutu a elevace meteorologického radaru. Úvodní část je věnována základnímu popisu funkce meteorologického radaru. Druhá část se zabývá výběrem ...
 • Návrh provozu elektro Dobiaš 

  Dobiáš, Radek
  Téma práce řeší zvýšení skladovacích ploch ve firmě elektro Dobiáš, která se zabývá prodejem elektroinstalačního materiálu. Je navrženo řešení výstavby nového skladu. V kapitole 5 jsou uvedeny postupy realizace návr-hu. ...
 • Návrh regulátorů pro regulované soustavy s malými časovými konstantami 

  Rozmahel, Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a nastavením spojitých regulátorů pro regulované soustavy s malými časovými konstantami. Byly navrženy regulované obvody s různými typy regulátorů a s různým nastavením jejich ...