Now showing items 233-252 of 496

 • Paliva jaderných reaktorů a palivový cyklus 

  Bátěk, David
  Obsahem této bakalářské práce je charakterizovat používaná jaderná paliva v dnešních jaderných reaktorech a popsat části palivového cyklu od těžby a úpravy paliva, přes jeho energetické využití až po jeho konečné uložení. ...
 • Palivové soustavy letadel 

  Pergl, Kamil
  Literatura týkající se palivových soustav obecně se vždy dělí na literaturu pojednávající o palivové soustavě draku a palivové soustavě motoru zvlášť. Jelikož se v důsledku jedná o jednu soustavu, je první část práce ...
 • Paměťové materiály 

  Josiek, Robert
  V současné době je věnována velká pozornost materiálům s paměťovým efektem a především intermetalické sloučenině NiTi. Tato slitina je velmi stabilní a korozně odolná. Její výroba je však velmi obtížná z důvodu velké ...
 • Paroplynový cyklus z hlediska termodynamiky 

  Pransperger, Jan
  Tato práce se věnuje termodynamice paroplynového cyklu a porovnává jej s některými jinými tepelnými oběhy. Zaměřuje se na účinnost cyklu a na její omezení v kontextu druhého termodynamického zákona. Dále krátce shrnuje ...
 • Pasivní bezpečnost závodních automobilů 

  Schultz, Richard
  Táto práca uvádza všetky druhy pasívnej bezpečnosti v súčasnosti používané v motoristickom športe. Zaoberá sa ich vývinom, použitím, materiálmi z ktorých je daný prvok vyrobený, samotnou výrobou a testovaním bez ohľadu na ...
 • Patentovaná řešení strojních zařízení velkokapacitní prádelny 

  Čermák, Martin
  Práce se zabývá problematikou právní ochrany technických řešení na národní i mezinárodní úrovni a zaměřuje se na postup vytváření patentových rešerší. Výstupem je přehled již chráněných řešení v oblasti snižování energetické ...
 • Pásový dopravník na slévárenský písek 

  Vaňous, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku pro přepravu slévárenského písku s dopravním výkonem 70 t/hod. Práce obsahuje funkční výpočet podle normy ČSN ISO 5048. Dále je navržen pohon dopravníku, ...
 • Pásový dopravník pro dopravu cihlové drti 

  Menoušek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout šikmý pásový dopravník na dopravu cihlové drti. Zadanými parametry je dopravní délka 65 m, výška 12 m a dopravní výkon 125 t/hod. Práce obsahuje funkční výpočet pásového dopravníku, ...
 • Pásový dopravník pro dopravu křemenného písku 

  Pech, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je návrh šikmého pásového dopravníku pro dopravu křemenného písku dle zadaných parametrů. Úvod práce obsahuje užití, výhody, nevýhody a rozdělení pásových dopravníků. Dále jsou uvedeny jednotlivé ...
 • Pásový dopravník pro dopravu potravinářského zrna 

  Štěrba, Josef
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční řešení pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna v osové vzdálenosti přesypů 24 metrů, výškovým rozdílem 6 metrů a dopravním výkonem 150 000 kg.h-1. Práce obsahuje ...
 • Pásový dopravník pro dopravu vápence 

  Kaderka, Zdeněk
  Cílem mé závěrečné bakalářské práce bylo navrhnout šikmý pásový dopravník pro dopravu drceného vápence. Práce se zabývá funkčním výpočtem, určením hlavních rozměrů dopravníku dle platné normy ČSN ISO 4058 a návrhem pohonu. ...
 • Pásový šikmý dopravník kameniva 

  Zavadil, Milan
  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh šikmého pásového dopravníku pro dopravu stavebního kamene a recyklovaného kameniva s maximální zrnitostí do 150 mm. Práce obsahuje charakteristiku některých částí dopravníku, ...
 • Pásový šikmý dopravník pro dopravu drceného vápence 

  Franc, Miroslav
  Tématem mé bakalářské práce bylo navrhnout šikmý pásový dopravník pro dopravu drceného vápence s maximální granulitou 30 mm. Hlavními úkoly bylo navrhnout hlavní rozměry dopravníku, jeho pohon, provést pevnostní výpočet ...
 • Perspektivy objemového tváření za tepla 

  Staněk, Vojtěch
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá rešeršní práci na téma perspektivy objemového tváření za tepla. Na základě literární studie byly zhodnoceny tvářecí technologie, jejich dosavadní využití, vhodnost ...
 • Pevnostní optimalizace složené tlakové nádoby 

  Gol, Libor
  Tato práce se zabývá formulací a řešením optimalizační úlohy. V práci jsou uvedeny základní pojmy a možnosti optimalizační úlohy. Pro samotné řešení úlohy jsme využili matematický software MAPLE. Výhodou tohoto programu ...
 • PHP aplikace pro koordinaci subdodavatelských prací 

  Bašovský, Gregor
  Témou mojej bakalárskej práce je charakteristika dostupných riešení v oblasti prístupu k tvoreniu zdieľaného obsahu v malých organizáciach. Cieľom je vytvorenie zabezpečenej interaktívnej WWW aplikácie postavenej na báze ...
 • Pístní skupina řadového čtyřválcového zážehového motoru 

  Král, Stanislav
  Cílem bakalářské práce, je pevnostní kontrola pístní skupiny řadového čtyřválcového zážehového motoru. V první části pro zadané termodynamické, geometrické a provozní parametry pístní skupiny uvedeného motoru provedeme ...
 • Pístní skupina řadového tříválcového vznětového motoru 

  Drdla, Marek
  Cílem této bakalářské práce je provést výpočet termodynamického cyklu daného motoru ze zadaných základních geometrických, termodynamických a provozních parametrů jeho pístnní skupiny. Dalším krokem je navrhnout rozměry ...
 • Pístový parní motor 

  Pavlíček, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení s parním pístovým motorem. Vysvětlení jeho principu a pohled na vývoj v různých oblastech průmyslu. Provedení výpočtu základních parametrů. Seznámení s jeho konstrukci a využití ...
 • Platnost hydrostatického a hydrodynamického paradoxonu 

  Vacula, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá objasněním existence hydrostatického a hydrodynamického paradoxonu. Především hydrostatické paradoxon obecně nebývá náležitě zdůvodněno, což implikuje další nejasnosti. Cílem práce je proto ...