Now showing items 333-352 of 496

 • Samozajišťovací mechanismus pro přepravu betonových sloupů 

  Folprecht, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou zajištění a následného transportu břemena (betonového sloupu) o zadaných parametrech. Cílem je navrhnout vhodnou funkční kinematiku samozajišťovacího mechanizmu pro uchycení sloupu. Dále ...
 • Sběr provozních dat z kovacího lisu 

  Macura, Martin
  Práce se zabývá návrhem a realizací sběru dat z kovacího lisu v těžkém průmyslu. Navrhl jsem zde jeden z možných způsobu nepřetržitého sběru dat do souborů s možností prohlížení těchto dat na intranetu pomocí webového prohlížeče.
 • Sestavení technologie pro součást charakteru víko-příruba. 

  Loukota, David
  Rozbor typických přírubových součástí, konstrukční a funkční posouzení součásti, návrh a upnutí polotovaru, volba strojů, nástrojů a měřidel pro jednotlivé operace, navržení technologického postupu, výpočet časů u jednotlivých ...
 • Slinování pokročilých keramických materiálů s kubickou strukturou 

  Hrubý, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá literární rešerší na téma přípravy pokročilých keramických materiálů. Srovnává také slinování a vlastnosti kubických keramických materiálů s keramickými materiály s jinými krystalovými ...
 • Slinuté karbidy 

  Vaněk, Mojmír
  Cílem této bakalářské práce je charakteristika nepovlakovaných a povlakovaných slinutých karbidů z hlediska značení, struktury, fyzikálních a mechanických vlastností. V práci je uveden přehled metod výroby nepovlakovaných, ...
 • Slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Crhan, Luboš
  Bakalářská práce je vypracovaná v rámci bakalářského studijního programu B2341 – Strojírenství, oboru Strojírenské technologie na fakultě strojního inženýrství v Brně. Práce je zaměřena zejména na problematiku řezných ...
 • Slitiny Al-Mg v technické praxi 

  Hotař, Jan
  Přehled slévárenských slitin typu Al-Mg, jejich vlastností a použití. Vyvinutí slitin tohoto typu s vysokou pevností a tažností, které jsou vhodné pro odlévání automobilových odlitků.
 • Slitiny hořčíku a jejich aplikace ve veloprůmyslu 

  Hrouda, Vladimír
  Bakalářská práce shrnuje základní informace o hořčíku a jeho slitinách. Uvedeny jsou mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti. Je popsáno rozdělení slitin včetně chemického zpracování. Práce zahrnuje porovnání hořčíku ...
 • Smáčivost povrchu vůči kapalinám a druhá viskozita kapalin 

  Holub, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá smáčivostí povrchu vůči kapalinám s rozdělením typu povrchů a jejich chování s použitím různých kapalin. Pomocí experimentu ve kterém byl měřen kontaktní úhel na třech površích s následným ...
 • Solární elektrárna 

  Švagera, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o solární elektrárně. V první části se práce věnuje zejména teoretickým pojmům, solární energie, druhy elektráren, princip činnosti fotovoltaického článku, konstrukce a výroba fotovoltaických ...
 • Solární kolektory s vakuovými trubicemi 

  Petruška, Bohumil
  Práce se zabývá solárními kolektory s vakuovými trubicemi. V první části popisuje funkci kolektorů, dále jsou porovnávány s jinými druhy solárních kolektorů, u kterých je uvedena vhodnost jejich použití. Je zde popsáno i ...
 • Solární systém 

  Tuhovčák, Ján
  Bakalářská práce opisuje problematiku solárních systémů pro ohřev užitkové vody (TUV), detailně probírá podmínky využití solárního systému, jeho výhody a nevýhody. Součásti práce je i podrobnější rozbor hlavních prvků ...
 • Solární záření v lokalitě VUT FSI v Brně 

  Horváth, Josef
  Tato práce se zabývá zpracováním měřených údajů ze snímačů solárního záření umístěných na budově C3 v lokalitě VUT FSI v Brně za rok 2007/08 a 2008/09. Cílem práce je prezentovat měřené údaje solárního záření ve statistické ...
 • Současné trendy v metodách měření tvrdosti 

  Brzobohatý, Tomáš
  Cílem práce je vytvořit přehled současných metod v oblasti měření tvrdosti a podrobněji některé metody popsat. Práce se nejprve zabývá zástupci standardních a léty prověřených metod měření a vyhodnocování tvrdosti, které ...
 • Současný stav vibrodiagnostiky 

  Hamplová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na současné nové trendy v oboru vibrodiagnostiky. V textu jsou blíže popsány a porovnány vlastnosti současných měřicích přístrojů a používaných snímačů. Z nejnovějších trendů poskytuje ...
 • Současný stav výzkumu interakce pneumatiky s podložím 

  Kleger, Ondřej
  Modelování a simulace jsou v současnosti velmi důležitá témata především v automobilovém průmyslu. Těchto simulací se využívá jak při vývoji nových vozidel či při jejich zdokonalování, tak zejména také pro vývoj a testování ...
 • Soutěžní automobily skupiny R 

  Černý, Filip
  V této bakalářské práci je zpracován technický přehled závodních automobilů nové skupiny R. Tato skupina je primárně určena pro závodní soutěže v rally, pořádané mezinárodní automobilovou federací FIA. Je zde popsáno ...
 • Spalovací motory automobilky Volkswagen 

  Kalnaši, Radoslav
  Radoslav Kalnaši Spalovací motory automobilky Volkswagen Zhodnotienie vývoja spaľovacích motorov automobilky Volkswagen, ich súčasný stav a perspektívy. Prehľadný popis a zhodnotenie historického vývoja spaľovacích motorov ...
 • Spalovací motory pro sportovní účely 

  Smékal, Tomáš
  Tato práce obsahuje popis základního principu spalovacího motoru, součástí, které zajišťují chod motoru a také popis možných úprav pro motoristický sport. Uvedl jsem několik zajímavých řešení praktických závodních pohonů ...
 • Speciální typy ložisek a jejich aplikace 

  Polášek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je poskytnout rešeršní rozbor speciálních typů ložisek. Práce je zaměřena především na magnetická a vzduchová ložiska, která jsou z kategorie speciálních ložisek nejvíce dostupné a využívané. ...