Now showing items 412-431 of 496

 • Ukázkové úlohy pro výuku automatizace 

  Sileská, Silvia
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a riešením ukážkových úloh kombinačných a sekvenčných logických obvodov. K vyriešeniu zadania je nutné sa oboznámiť s teóriou logického riadenia, s programom LOGO!Soft Comfort a ...
 • Ukázkové úlohy pro výuku automatizace 

  Dočekal, Aleš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření ukázkových úloh kombinačních a sekvenčních logických obvodů. Tyto ukázkové úlohy budou použity ve výuce předmětu automatizace. K návrhu úloh byl použit program LOGO!Soft Comfort. ...
 • Uživatelský program pro zobrazení a zpracování kvantitativní fáze z digitálního holografického mikroskopu 

  Hladík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby uživatelského počítačového programu určeného ke zpracování obrazů kvantitativního fázového kontrastu z digitálního holografického mikroskopu. Teoretická část práce ...
 • Údržba letadel 

  Phung, Nhu Binh
  Tato práce je shrnutím dosavadních znalostí dané problematiky a zhodnocením aktuálního stavu v procesu tvorby plánu údržby malého dopravního letounu i uvést charakteristiku a aplikovatelnost nedestruktivních metod kontroly ...
 • Úprava biomasy pro energetické účely 

  Rieger, Lukáš
  RIEGER Lukáš: Úprava biomasy pro energetické účely Hlavní náplní této závěrečné práce vyhotovené v rámci bakalářského studia oboru B-EPE je provést souhrn nejrůznějších metod a principů využívaných pro úpravu biomasy, a ...
 • Úprava pístu pro vznětový motor BMW 2,5 TDS 

  Rada, Lubomír
  V této bakalářské práci řeším úpravu a návrh pístu čtyřdobého vznětového motoru s přímým vstřikováním nafty o výkonu 130 kW, který se používá ve vozidlech značky BMW. Při volbě hlavních rozměrů vycházím z rozměrů původního ...
 • Úprava pístu pro zážehový motor Suzuki Swift 1,3 GTi 

  Bastl, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou pístu na konkrétním typu motoru G13B vozidla Suzuki Swift 1,3 GTi. Cílem práce je zachovat některé hlavní rozměry pístu a změnit ty zbylé tak, aby píst odolal veškerému namáhání a ...
 • Úpravy pohonných jednotek pro motoristický sport 

  Slovák, Marek
  Tato bakalářské práce pojednává o základních možnostech jakými lze zvyšovat výkonnostní parametry motoru za účelem nasazení jednotky v motoristickém sportu. Zaměřuje se především na teoretickou stránku provedení úprav, ...
 • Úpravy vlhkého vzduchu v klimatizačních zařízeních 

  Trepka, Petr
  Bakalářská práce se v úvodní části zabývá obecnou teorií vlhkého vzduchu, rozborem možných izobarických úprav vlhkého vzduchu a jejich znázorněním v h-x diagramu. Dále je v práci obsaženo rozdělení klimatizačních zařízení, ...
 • Variantní řešení výroby držáku vodiče 

  Šuráň, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh variantního řešení výroby držáku vodiče – dílce z pozinkovaného plechu oceli 12 020.20. Součást je výrobkem firmy Spálovský. Předpokládaná série výroby je 1 ...
 • Variantní řešení výroby jezdce 

  Chládek, Martin
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojní inženýrství předkládá návrh technologií použitelných při výrobě jezdce, který je součástí aretačního mechanismu vyráběného firmou TOKOZ a.s., a podává zhodnocení ...
 • Válcová jednotka dvoudobého motocyklového motoru 

  Stejskal, Miroslav
  Miroslav STEJSKAL Válcová jednotka dvoudobého motocyklového motoru V úvodu práce je stručně popsána funkce dvoudobého motoru. Dále je dle zadaných základních geometrických a termodynamických parametrů určen maximální tlak ...
 • Včelí algoritmus 

  Miškařík, Kamil
  Obsahem práce je naprogramování Java třídy a skriptu v Matlabu, které budou implementovat včelí algoritmus (BeesAlgorthm). K otestování výkonu tohoto algoritmu je využito standartních optimalizačních funkcí Rosenbrock a Rastrigin.
 • Věžové jeřáby v současnosti 

  Gipka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou věžových jeřábů v současnosti. Práce obsahuje rozdělení věžových jeřábů podle několika hlavních kritérií do skupin s ukázkou existujících modelů předních světových značek. Cílem ...
 • Vizualizace jízdy čtyřkolového vozidla v prostředí Matlab-Simulink 

  Foriška, Aleš
  Táto práca sa zaoberá tvorbou vizualizácie jazdy štvorkolesového vozidla v prostredí Matlab-Simulink. Začiatok práce je venovaný teoretickej štúdii histórie, tvorbe a možnosti použitia virtuálnej reality. Ďalšie kapitoly ...
 • Vizualizace statických úloh metodami počítačové grafiky 

  Komínek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá softwarovým řešením vizualizace namáhání jednoduchých staticky určitých prutových těles. Dále uvádí základní teorii statiky a pružnosti, základní zobrazovací metody počítačové grafiky a ...
 • Vlastnosti gelů používaných ve fluidním inženýrství 

  Hudák, Igor
  Gely představují v běžném životě určitý standard a ne jinak tomu je i v technickém užití. Dokáží nabídnout naprosto jedinečné možnosti použití v různých oblastech. Gelová struktura jako taková je sama o sobě velice zajímavým ...
 • Vlastnosti moderních akcelerometrů 

  Střelec, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními mikročipovými akcelerometry a jejich použitelnosti v technické diagnostice. V práci je provedeno porovnání méně známého, ale v dnešní době dost využívaného akcelerometru MMA 7260Q ...
 • Vliv elektronového svazku na tenké vrstvy oxidů 

  Kostyal, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá skúmaním vplyvu elektrónového lúča rastrovacieho elektrónového mikroskopu na povrch vzorky SiO2/Si(100). V práci je stručne popísaná elektrónová mikroskopia a mikroskopia atomárnych síl. Hlavným ...
 • Vliv konečného počtu lopatek u hydrodynamických čerpadel 

  Chromek, Lukáš
  Bakalářská práce se věnuje prvotnímu návrhu oběžného kola, stanovení jeho teoretické měrné energie, kterou má čerpadlo při nekonečném počtu lopatek a následné korekci na skutečnou měrnou energii čerpadla s oběžným kolem s ...