Now showing items 492-496 of 496

 • Zpracování přehledu MKP aplikací na bázi Open Source 

  Tománek, Jiří
  Práce je zaměřena na zpracování přehledu současně dostupných MKP programů na bázi otevřeného kódu, které jsou volně k dispozici na internetu. Jsou zde postupně prezentovány tři programy (Salome, Roshaz, Ansys), ve kterých ...
 • Způsoby filtrace vzduchu 

  Valenta, Jiří
  Bakalářská práce poskytuje přehled o používaných metodách při filtraci průmyslového vzduchu. Práce se skládá z těchto 5 hlavních částí- suché a mokré mechanické odlučovače, elektrické odlučovače, látkové filtry a filtrační ...
 • Způsoby nakládání s radioaktivními odpady v ČR a ve světě 

  Polák, Luboš
  Způsobů nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady je celá řada. Cílem této práce bylo shrnout přístup České republiky a ostatních významných zemí k této problematice. Nejprve je uvedena klasifikace ...
 • Způsoby předúpravy kalu k dalšímu využití 

  Němec, Jan
  Tato práce se zabývá způsoby předúpravy (dezintegrace) kalu, která nabízí možnost lepšího provozu čistírny odpadních vod. Úvod se věnuje rozdělení odpadních vod a kalů a následně pak jejich charakteristikám. Dále je popsán ...
 • Žáropevné slitiny niklu používané v leteckém průmyslu 

  Mareš, Pavel
  Tato práce popisuje žárupevné materiály, zejména pak skupinu superslitin na bázi niklu. Zaměřuje se na jejich složení a vlastnosti a zabývá se jejich vývojem a využitím v leteckém průmyslu, kde hraje tato skupina slitin ...