Now showing items 1-1 of 1

  • Termické zpracování odpadů II: zařízení pro čištění spalin 

    Albrecht, Jan
    Popis metody termického zpracování odpadů je hlavní náplní předkládané práce. Důraz je kladen na zařízení a metody čištění odpadních plynů vzniklých v procesu termické destrukce. Vzhledem k tomu, že účinnost čištění spalin ...