Now showing items 1-1 of 1

  • Realizace řízení stejnosměrných elektromotorů 

    Rozkošný, Miroslav
    Bakalářská práce se zabývá základním rozdělením stejnosměrných elektromotorů a principy jejich řízení. V další části práce jsou rozebrány způsoby měření proudu a polohy. Dále jsou zde rozebrány základní způsoby regulací, ...