Now showing items 1-1 of 1

  • Laboratorní úloha mechanický model výtahu 

    Arnošt, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou modelu výtahu. Obsahuje také informace o řízení tohoto modelu programovatelným automatem Siemens, Simatic S7-200. Návrh probíhal na počítači v 3D modelovacím programu ...