Now showing items 1-1 of 1

  • Modernizace aparatury pro depozici pomocí iontového naprašování 

    Páleníček, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací aparatury umožňující zakládání vzorků do vakua bez nutnosti zavzdušnění depoziční komory. Jsou diskutovány teoretické základy vakuových technologií. Dále je práce zaměřena ...