Now showing items 1-6 of 6

 • Kotle na biomasu 

  Nahodil, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá využitím biomasy pro vytápění rodinných a bytových domů. První část je věnována samotné biomase. Jsou zde zmíněny možnosti energetického využití, úprava a transformace biomasy do podoby vhodné ...
 • Kotle na biomasu 

  Vítek, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním technologií spalování biomasy. První část je věnovaná obecnému pojednání o biomase, jejímu rozdělení a vlastnostem. Další část se zabývá spalováním biomasy. V poslední části je ...
 • Úprava biomasy pro energetické účely 

  Rieger, Lukáš
  RIEGER Lukáš: Úprava biomasy pro energetické účely Hlavní náplní této závěrečné práce vyhotovené v rámci bakalářského studia oboru B-EPE je provést souhrn nejrůznějších metod a principů využívaných pro úpravu biomasy, a ...
 • Vytápění rodinného domu biomasou 

  Suk, Ladislav
  S přibývajícím ústupem od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům se navracíme k lety osvědčeným zdrojům s pomocí nových technologii. Cílem mé bakalářské práce je se seznámit s možnostmi vytápění objektu biomasou za pomoci ...
 • Výměníky tepla 

  Rosypal, Štěpán
  Tato bakalářské práce má seznámit čtenáře se základními druhy výměníků tepla používanými v energetice a jejich rozdělením. Je zde uvedeno jejich třídění jak z hlediska účelu a funkce, tak i z hlediska konstrukčního, které ...
 • Zplyňování biomasy 

  Drga, Miroslav
  Bakalářská práce obsahuje stručné seznámení s biomasou, s jejím složením, zdroji a tepelnými vlastnostmi. Následuje rozbor zplyňovací technologie a rešerše zplyňovacích zařízení. Poté jsou uvedeny produkty zplyňování a ...