Now showing items 1-1 of 1

  • Nové metody dokončování vnějších rotačních ploch. 

    Bartošík, Luděk
    Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi dokončování vnějších rotačních ploch, popisuje jednotlivé metody, jejich výhody a nevýhody a vliv na výslednou kvalitu povrchu. Obsahuje starší i nové technologie a také konvenční ...