Now showing items 1-1 of 1

  • Zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy 

    Bartusek, Břetislav
    Cílem bakalářské práce je návrh nové technologie pro zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy z korozivzdorné oceli DIN 1.4301 tloušťky plechu 0,8mm. Čtvercové otvory budou zhotoveny do polotovaru plechu s již ...