Now showing items 1-3 of 3

 • Bioplynové technologie 

  Martanová, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií vzniku a výroby bioplynu z biologicky rozložitelných odpadů. V úvodní části jsou zpracována fakta o bioplynu, principu vzniku bioplynu a využití bioplynu v praxi. Hlavní část ...
 • Porovnání aeračních elementů 

  Stříž, Michal
  Náplní předložené práce je srovnání používaných aeračních elementů v aktivačních nádržích při biologickém čištění odpadních vod. Aby bylo možno srovnávat, je v práci popsáno a vysvětleno: ? základní rozdělení a funkce ...
 • Využití biologicky rozložitelného odpadu 

  Švec, Jan
  Cílem této práce je shrnutí aktuální situace problematiky využívání biologicky rozložitelných odpadů. Úvodní kapitoly se zabývají popisem druhů biologicky rozložitelného odpadu. V hlavní části jsou popsány způsoby zpracování ...