Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroje pro soustružení 

    Václavek, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá nástroji pro soustružení a porovnáním výrobků domácí a zahraniční firmy. V první části je soustružení obecně popsáno, včetně základních vztahů. Druhá část je už přímo zaměřena na nástroje, jejich ...