Now showing items 1-1 of 1

  • Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu 

    Vašek, Lubomír
    Zpracovaná bakalářská práce popisuje adaptaci mlýna v Liboši na malou vodní elektrárnu. Jsou v ní shrnuty a objasněny základní principy, funkce a význam jednotlivých zařízení. Práce by měla především věci neznalému čtenáři ...